Möjligt jäv på högskolemyndighet

Universitetskanslersämbetet kan komma att vidta åtgärder mot Karolinska institutet (KI) med anledning av "Macchiarini-affären". Men ämbetets högsta chef är den som anställde kirurgen på KI.

Under strecket
TT
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är tillsynsmyndighet för universitet och högskolor. Av en skrivelse framgår nu att myndigheten vill ta del av den kommande utredningen av Karolinska institutet med anledning av "Paolo Macchiarini-affären".

– Vi är tillsynsmyndighet och har fått in en anmälan mot Karolinska institutet. När utredningen är klar får vi fundera på om och i så fall vilka åtgärder som behöver vidtas, säger UKÄ:s chefsjurist Christian Sjöstrand.

Annons
Annons
Annons