X
Annons
X

Möjligt att ge kulturskapare bättre arbetsvillkor

Det är inte bara bildkonstnärer som kräver bättre arbetsvillkor (
Brännpunkt 5/10). Under den senaste tiden har regeringen också trappat upp konflikten med Sveriges författarförbund, Föreningen Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund gällande biblioteksersättningen och med Teaterförbundet gällande scenkonstpensionerna.

Det är tydligt att regeringen inte är intresserade av att skapa goda förutsättningar för ett rikt kulturliv i Sverige. Istället är deras lösning att konstnärer och kulturskapare ska vara egenföretagare. Regeringen efterlyser fler kulturentreprenörer när de borde efterlysa sin egen kulturpolitik.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X