Möjlighet till kritik mot Karolinskas ledning slopas

Personalens möjligheter att sätta betyg på sjukhusledningen har tagits bort i den nya medarbetarenkäten på Karolinska universitetssjukhuset. I årets enkät kan man bara recensera sin närmaste chef.

Publicerad
Nya Karolinska i Solna.

Nya Karolinska i Solna.

Foto: Tomas Oneborg
Annons

Sedan många år görs det medarbetarenkäter i Stockholmssjukvården och det normala är också att arbetsgivare, Stockholms läns landsting, och de fackliga organisationerna är överens om utformningen av enkäten. Vilka frågor som ska ställas helt enkelt.

Men i år är det inte så. Bland annat läkarföreningen på Karolinska har protesterat mot upplägget att man bara får svara på frågor om sitt förtroende för sin närmaste chef. Man har också ställt frågan varför vårdpersonalen inte får bedöma de allra högsta cheferna, men inte fått något svar.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons