Möjlig ljusning väntar bolåntagare

Medan räntemarknadens riskpremier är fortsatt höga lutar allt mer åt att Riksbankens räntebana revideras ned, något som på ganska kort sikt kan ge lägre marknads- och boräntor.

Under strecket
Publicerad
Annons

Frågan är nu hur länge låntagarna hålls på sträckbänken innan räntetrycket lättar. Vice Riksbankschef Svante Öbergs tal på torsdagen verkar inte ha gjort svenskarna så hemskt mycket klokare. Å ena sidan en stagnerande sysselsättning, starkare dollar och en plågsamt hög inflation. Å andra sidan sjunkande priser på allt från olja och spannmål. Detta samtidigt som marknaden tycks byta fot igen och handla upp oljan på nytt. (För talet i sin helhet, se länk till höger) Vad göra?

- På marginalen så får man säga att det inte var en signal om en mjukare linje från Öbergs sida. Däremot så har jag svårt att se att de tre [ledamöterna] som förespråkade en lägre räntebanan vid förra mötet skulle ha någon anledning att ändra sin uppfattning. Snarare borde deras bild av läget ha förstärkts, säger Tomas Pousette, chefsekonom på SBAB.

Annons
Annons
Annons