Annons

Mödradöd kan hindras med små medel

FAMILJEPLANERING Fördubblat stöd till familjeplanering och mödravård i u-länderna skulle rädda livet på 400000 mödrar. Världssamfundet har resurserna, frågan är varför man inte använder dem, skriver Thoraya A. Obaid, UNFPA, och Sharon L. Camp, Guttmacher-institutet.

Publicerad

I en ny rapport från Guttmacher-institutet och FN:s befolkningsfond UNFPA,
Adding It Up: The Costs and Benefits of Investing in Family Planning and Maternal and Newborn Health, dokumenteras de enorma vinster – inbegripet synergieffekter – som man skulle kunna uppnå genom att öka den globala satsningen på såväl familjeplanering som mödra- och neonatalvård.

Att förbättra mödrars och nyföddas hälsa är inte något som kräver komplicerade tekniska lösningar. Det skulle räcka med en handfull grundläggande hälsovårdsinsatser av standardtyp för att rädda livet på hundra- tusentals kvinnor och spädbarn varje år.

Annons
Annons
Annons
Annons