Annons
X
Annons
X

Modifierad FRA-lag väntas få ja

Efter nattliga möten, påstådda partipiskor och tiotusentals protestmejl skulle allting slutligen avgöras. Ja eller nej till ny FRA-lag. Men ett par timmar in i riksdagsdebatten stötte regeringen på patrull. I form av Fredrick Federley (c). Nu väntar justeringsarbete följd av en ny debatt och omröstning.

– Jag har goda förhoppningar om att det inte ska bli något strul, säger Rolf Gunnarsson (m), till höger, vice ordförande i försvarsutskottet inför dagens omröstning.
– Jag har goda förhoppningar om att det inte ska bli något strul, säger Rolf Gunnarsson (m), till höger, vice ordförande i försvarsutskottet inför dagens omröstning. Foto: SCANPIX

Mer om FRA-lagen

Läs även

– TROLIGTVIS NY DEBATT OCH OMRÖSTNING IDAG

Riksdagen beslutade på onsdagsmorgonen att återremittera FRA-lagen till försvarsutskottet ”för ytterligare beredning”.

Omröstningen gällde tre alternativ – ja, nej eller en återremittering av förslaget – den överenskommelse som allianspartierna nådde igår.

Försvarsutskottet har planerat att återuppta frågan vid 13-tiden i eftermiddag, sen väntar juseteringsarbetet som man hoppas kunna färdigställa idag. Förhoppningen är att en ny proposition med de nya tilläggen ska kunna lämnas till riksdagen för debatt i eftermiddag, alternativt i morgon. Därefter blir det ännu en omröstning.

Annons
X

– Jag har goda förhoppningar om att det inte ska bli något strul. 349 ledamöter vill ut på grönbete så jag tror vi alla är måna om att få det här avklarat idag, inklusive oppositionen. Sen om det blir seneftermiddag eller nattomröstning är svårt att säga, säger Rolf Gunnarsson (m), vice ordförande i försvarsutskottet till SvD.se.

Att omröstningen ska dröja till och med torsdagen håller Gunnarsson för osannolikt, framför allt med tanke på att riksdagen tar sommarlov på torsdag.

– Då ska det gå väldigt dåligt, dvs att oppositionen vill remittera till fler utskott och det har jag fått löfte om att man vill undvika.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Vänsterpartiets Alice Åström lämnade idag in en KU-anmälan med anledning av regeringens hantering av FRA-lagen. Hon skriver i anmälan att regeringen brustit i sin analys av vad lagen innebär för den personliga integriteten och rättssäkerheten och vill därför att KU granskar om lagförslaget är förenligt med meddelarfriheten, Regeringsformen, källskyddet i Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen.

  Det var en påtagligt skakad Fredrick Federley som vid 19-tiden igår klev upp i riksdagens talarstol. 14 av de 24 sista timmarna spenderades i möten där det egna partiets riksdagsgrupp försökte hitta en lösning och komma överens. De senaste veckornas smått maniska påpassning från journalister, väljare och politiker nådde slutligen sin kulmen. Rösten bröts när han citerade sin mamma:

  – Hon sa, du måste göra vad som är rätt. Väljarna har inte valt dig för att gå emot din egen övertygelse.

  Med frågan ”avser regeringen att vidta ytterligare åtgärder för att stärka upp integriteten” bollade Fredrick Federley sedan över till en märkbart förberedd försvarsminister som svarade att jo, så var fallet. På en rad punkter.

  – Då skulle jag vilja avsluta det här med att yrka på återremiss och ifall det faller, avslag på propositionen, kontrade Fredrick Federley.

  Sessionen satte i praktiken punkt för den upprörda debatt som stormat de senaste dagarna. Det omstridda förslaget, den så kallade FRA-lagen, återremitteras nu till försvarsutskottet där de ”ytterligare åtgärder” som Fredrick Federley och de övriga kritikerna inom alliansen efterlyst läggs till i propositionen.

  Försvarsminister Sten Tolgfors (m) lovade bland annat att Datainspektionen fram till 2011 ska följa FRA:s verksamhet på nära håll ur ett integritetsskyddsperspektiv. Regeringen tillsätter dessutom en kommitté bestående av parlamentariker som utifrån sett ska kontrollera FRA:s verksamhet. Även de fokuserar på integritetsskyddet.

  Tanken är att lagen ska klubbas igenom så snart som möjligt. Enligt försvarsutskottets ordförande, Anders Karlsson (s), är det formellt fullt möjligt att genomföra en ny debatt och omröstning redan i kväll. Utskottets tjänstemän började skriva på en ny text i går.

  Ambivalensen har den senaste tiden varit tydlig hos flera av alliansens riksdagsledamöter. Å ena sidan regeringens och partiets enade linje. Å andra sidan personlig övertygelse och ett massivt tryck från allmänheten. Riksdagen har, som en av ledamöterna uttryckte det, ”mejlbombats” av upprörda väljare som kräver att FRA-lagen stoppas.

  Något fullskaligt stopp blir det dock inte. Även med de förändringar som regeringen nu föreslår så kommer FRA kunna kontrollera e-post och telefonsamtal som går via kabel. Men Fredrick Federley är ändå nöjd med den kompromiss som slutresultatet innebär.

  – Det handlar om att hitta en väg ut som är så bra som möjligt. Då måste man göra avväganden: ska jag ställas helt vid sidan av beslutsprocessen eller ska vi hitta en väg framåt där vi kan förstärka integriteten så bra som möjligt, sade han efter sitt känslosamma anförande.

  – Det här är så långt vi kommer i detta läge. Jag är beredd att fortsätta den här diskussionen. Försvarsministern har öppnat för en tilläggsproposition under hösten. Det är en tydlig och rak väg framåt som jag tror är fullt möjlig att arbeta efter.

  Överenskommelsen förhandlades fram mellan allianspartierna under dagen och lades fram i sista stund. Och försvarsminister Sten Tolgfors (m), som tidigare under dagen bedyrade propositionens förträfflighet i sin dåvarande form, var också tillfreds med de tillägg som man nu tvingas göra.

  – Det är alldeles utmärkt om vi kan komma fram med en bred lösning och också komma till mötes de alliansledamöter som har anmält synpunkter. Det här är på väg att bli en seger för alliansens sätt att fungera, säger han.

  Annons
  Annons
  X

  – Jag har goda förhoppningar om att det inte ska bli något strul, säger Rolf Gunnarsson (m), till höger, vice ordförande i försvarsutskottet inför dagens omröstning.

  Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X