X
Annons
X

Modersmålundervisning försämrar inte inlärning av svenska

Vår studie visar att elevers goda kunskaper i modersmålet inte har en negativ inverkan på deras behärskning av svenska. Det är viktig kunskap i en debatt där det ibland hävdas att ökade kunskaper i modersmålet hindrar inlärning av andraspråket. Det skriver forskarna Natalia Ganuza och Christina Hedman.

Läs mer om Språkinlärning
undefined
Foto: Yvonne Åsell

Huvudpoängen med vår artikel i vetenskapstidningen Applied Linguistics är att titta på modersmålsundervisningens roll för de flerspråkiga elevernas utveckling av de så kallade modersmålen i sin egen rätt. I sitt debattinlägg skriver Sven-Erik Fernaeus att det är tämligen trivialt att visa att flerspråkiga elever som har fått mer än ett års undervisning i modersmålet presterar bättre i det språket än elever med samma språkliga bakgrund som inte har fått undervisning i språket.

Foto: Yvonne Åsell Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X