Annons

Modersmålundervisning försämrar inte inlärning av svenska

Foto: Yvonne Åsell

Vår studie visar att elevers goda kunskaper i modersmålet inte har en negativ inverkan på deras behärskning av svenska. Det är viktig kunskap i en debatt där det ibland hävdas att ökade kunskaper i modersmålet hindrar inlärning av andraspråket. Det skriver forskarna Natalia Ganuza och Christina Hedman.

Under strecket
Publicerad

Huvudpoängen med vår artikel i vetenskapstidningen Applied Linguistics är att titta på modersmålsundervisningens roll för de flerspråkiga elevernas utveckling av de så kallade modersmålen i sin egen rätt. I sitt debattinlägg skriver Sven-Erik Fernaeus att det är tämligen trivialt att visa att flerspråkiga elever som har fått mer än ett års undervisning i modersmålet presterar bättre i det språket än elever med samma språkliga bakgrund som inte har fått undervisning i språket.

Vi skulle dock vilja hävda motsatsen, nämligen att detta är ganska anmärkningsvärda resultat i och med de många begränsningar som omgärdar ämnet modersmål. För att nämna några försvårande omständigheter är undervisningstiden begränsad till ca 40–60 minuters lektionstid i veckan, undervisningen är ofta förlagd till sena eftermiddagar, elevgrupperna består av barn i olika åldrar och med olika goda förkunskaper i språket i fråga, det ges få möjligheter till samverkan med skolans övriga ämnen och det råder ofta brist på lämpliga läromedel i de olika modersmålen. Med så pass begränsad undervisningstid är det många som har tvivlat på att modersmålsundervisningen har möjlighet att göra någon skillnad för elevernas behärskning och utveckling av modersmålen.

Annons
Annons
Annons