Annons

Lisbeth Lindeborg:Moderskulten har hämmat Tyskland

Tyskland försöker dölja diskrimineringen av kvinnor, men statistiken talar ett tydligt språk: mannen är norm. Den tyska moderskulten och den hierarkiska kulturen är två faktorer som hindrat samhällsutvecklingen.

Publicerad

Nyligen, den 22 april, hölls i Tyskland en så kallad Girls' Day, då familjens yngsta döttrar fick följa med föräldrar eller äldre syskon till traditionellt manliga arbetsplatser. Och nu på söndag firas mors dag i Tyskland. Symboliskt sett finns en spänning mellan dessa båda dagar - i Tyskland blir mödrarna allt färre. Inför mors dag erinras om att de sedan 1991 sjunkande födelsetalen gick ned med ytterligare 1,3 procent 2002–2003, medan Girls” Day å sin sida aktualiserar att drygt hälften av alla unga tyska kvinnor fortfarande väljer högst traditionella kvinnoyrken. En välbehövlig påminnelse i ett land som författaren Viola Roggenkamp kallat Europas mest kvinnofientliga.

En överdriven bedömning? Nej - men man måste nog vistas i landet en tid för att se vad som pågår bakom kulisserna och förstå vad Roggenkamp avser. Ty kvinnofientligheten är givetvis ingenting man skyltar utåt med, den döljs bakom kamouflerande fasader. I en artikel i Frankfurter Rundschau liknade den familjepolitiska experten Petra Kohse den tyska familjepolitiken vid kejsarens nya kläder; det pratas mycket om ”kvinnosaken” men ingenting händer. På regerings-, förbundsdags- och EU-nivå ger antalet tyska kvinnliga politiker sken av en jämställdhet som egentligen inte existerar. Till skillnad från deras skandinaviska kolleger, som väsentligen vuxit fram ur frigörelsens mylla och är förankrade i ett emanciperat kvinnligt kollektiv, agerar tyska kvinnliga politiker huvudsakligen inom en patriarkalisk samhällsstruktur präglad av traditionella könsroller, en situation som nyligen påtalades av förbundskansler Schröder: ”Än i dag dominerar den traditionella synen på mannen som försörjare med en fru som är husmor och på sin höjd tjänar några euro extra”. Men någon nämnvärd förändring har förbundskanslern hittills inte bidragit till.

Annons
Annons
Annons