Modernt liv kräver inte så mycket matte

Under strecket
Publicerad
Annons

Ett stort antal företrädare för näringsliv och utbildningar har gått till storms mot svenska elevers dåliga matematikkunskaper (
Brännpunkt 15/2). Dessa kunskaper tycks sjunka år från år. Jag vet från kollegor vid tekniska och naturvetenskapliga utbildningar att bristande matematikkunskaper är ett problem. Det behövs fler naturvetare och ingenjörer i Sverige.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons