Annons

Modernt liv kräver inte så mycket matte

Publicerad

Ett stort antal företrädare för näringsliv och utbildningar har gått till storms mot svenska elevers dåliga matematikkunskaper (
Brännpunkt 15/2). Dessa kunskaper tycks sjunka år från år. Jag vet från kollegor vid tekniska och naturvetenskapliga utbildningar att bristande matematikkunskaper är ett problem. Det behövs fler naturvetare och ingenjörer i Sverige.

Så långt har debattörerna rätt. Tyvärr har de liksom de flesta som vill öka matematikundervisningen missat en ytterst väsentlig detalj. Eleverna har genomskådat myten om matematikens betydelse. Sanningen är att om man inte ska ägna sig åt matematiktung verksamhet inom forskning och utveckling, så klarar man sig med mycket lite matematik i det moderna livet.

Annons
Annons
Annons