Mats Björkin:Moderniteten formade sitt eget ljudlandskap

Den moderna storstadens tilltagande oväsen väckte under 1900-talets första decennier en ljudhygienisk motreaktion. Idealet – ett klart, kontrollerat, brusfritt ljud – kom även att prägla såväl akustikforskningen som den kommersiella radion och ljudfilmen.

Under strecket
Publicerad
Annons

Det påstås ofta att den moderna tiden är (eller var) en visuell epok, att seendet var det viktigaste sinnet. Det råder förvisso ingen brist på referenser till seende och visualitet i litteratur och bildkonst under andra halvan av 1800-talet, eller under 1900-talet. Bland annat i dessa spalter har redogjorts för den forskning som utifrån framväxten av filmmediet studerat den ”visuella kultur” som många har lyft fram decennierna kring sekelskiftet 1900.

Annons
Annons
Annons