Annons
Recension

Ode till demiurgenModernitet och tradition i balans

Under strecket
Publicerad

Redan med titeln signaleras tydligt att vi har att göra med en poet som inte sneglar ängsligt på rådande litterära moden. Håkan Sandells senaste diktsamling ”Ode till demiurgen” (första delen i en planerad diptyk) är liksom tidigare samlingar ett brinnande försvarstal för något så otidsenligt som traditionen. Det är en välgörande provokation i en tid när ett honnörsord som ”gränsöverskridande” blivit så utbrett och utspätt att det tappat mycket av sin mening.

Men Sandell kan inte beskrivas som traditionalist eller bakåtsträvare, absolut inte. Snarare visar han hur kategorier som modernitet och tradition står, och måste stå, i ett dialektiskt förhållande till varandra. De litterära, teologiska och filosofiska traditioner som det upprättas en dialog med, och de är många och vittförgrenade, blir inte indragna i Sandells poetiska praktik av något slags vördnadshänsyn, utan för att de har någonting viktigt att berätta för oss här och nu.

Annons
Annons
Annons