Annons

Torsten Pettersson:Modernismen en tillflykt för rotlösa finlandssvenskar

Hur kommer det sig att finlandssvenskarna stod för en så stor del av de modernistiska pionjärinsatserna i nordisk litteratur? En del av förklaringen kan ligga i minoritetens språkliga och kulturella utanförskap, i kombination med landets nyvunna självständighet.

Under strecket
Publicerad

Litteraturens historia fortskrider liksom den allmänna historien genom både evolution och revolution. Ofta utvidgas de litterära uttrycksmöjligheterna tålmodigt steg för steg inom ett etablerat koordinatsystem, men ibland spränger författarna systemet för att utveckla något tidigare oprövat. Det kvalitativa språng som de då tar bygger på vissa förutsättningar, men överskrider dem samtidigt genom sin oförutsägbara kreativitet.

Det betyder också att det nyskapande och extraordinäras födelse inte ens i efterhand helt och hållet kan förklaras – samtidigt som den ändå pockar på uppmärksamhet och förklaring. Så förhåller det sig också med de finlandssvenska modernisternas pionjärinsatser i nordisk litteratur på 1910- och 1920-talet.

Annons
Annons
Annons