Annons
X
Annons
X

”Släpp in nya aktörer i taxibranschen”

Den tekniska utvecklingen inom taxi­näringen gynnar den svenska ekonomin och får inte stoppas av ­regleringar. Nu krävs en lagändring som släpper in digitala aktörer i branschen, skriver Jessica Rosencrantz från Moderaterna.

En teknikneutral definition av taxameter är en av förändringarna som ­Moderaterna vill se i taxinäringen.
En teknikneutral definition av taxameter är en av förändringarna som ­Moderaterna vill se i taxinäringen. Foto: Claudio Bresciani/TT

DEBATT | TAXIBRANSCHEN

Plattformarna och taxibolagen ska få i uppdrag att göra regelbundna kontroller av alla förare mot brottsregistret.

I takt med att samhället digitaliseras ser vi hur många branscher genomgår stora förändringar. Sverige ligger i digitaliseringens framkant. Moderaterna vill stärka Sveriges konkurrenskraft och vi har därför presenterat en plan för ett starkare Sverige. Vi vill att tillväxten ska komma hela Sverige till del och att det ska löna sig att arbeta. För att lyckas med detta måste vi genomföra reformer på många områden och släppa fram ny teknik genom att välkomna både digitalisering och delnings­ekonomi. Därför måste regelverket kring taxi moderniseras.

Samhällsutvecklingen och delningsekonomins framväxt får återverkningar inom bland annat taxibranschen. Företag som Uber har utmanat såväl konventionella taxibolag som befintlig lagstiftning. Detta har lett till kraftiga reaktioner från bransch och politiker. Ubers tjänst Uberpop levde inte upp till de krav som ställs på dagens taxitjänster men fenomenet har belyst problemen med rådande lagstiftning.

Annons
X

För att möta den tekniska utvecklingen inom taxibranschen har regeringen tillsatt en utredning som syftar till att reglera exempelvis Ubers expansion. Det är viktigt att den inte landar i ett försök att stoppa­ den tekniska utvecklingen. Vi moderater känner en oro över att regeringen kommer att försöka över­reglera taxibranschen. Därför presenterar vi två förslag på hur vi tycker att dagens taxilagstiftning ska förändras och moderniseras.

 1. Inför en ny kategori för taxiliknande verksamhet i syfte att släppa in digitalisering och delnings­ekonomi i branschen. Har du körkort, är ostraffad och skattar för dina körningar ska du kunna köra någon mot betalning i din egen privata bil. Denna nya kategori måste förbeställas, får inte plocka upp kunder direkt från gatan och hanterar inte kontanter. Därför kräver den varken taxameter, särskild taxibil eller konventionell taxiförarlegitimation. Tack vare digitaliseringen får kunden all nödvändig information om föraren, fordonet och priset på förhand, vilket gör att delar av dagens regelverk blir över­flödigt. Plattformen som tillhandahåller den taxi­liknande tjänsten ska dessutom vara skyldig att dela med sig av all nödvändig information till exempelvis Skatteverket och Polismyndigheten.
 2. Gör en översyn av taxiutbildningen och taxi­lagstiftningen i syfte att förenkla regelverket och för att kunna införa en teknikneutral definition av taxameter. Dagens lagstiftning är i många delar föråldrad och onödigt komplicerad. Går det exempelvis att deklarera i mobiltelefonen bör det rimligen gå att även använda den som taxameter. Alla krav medför dessutom onödiga kostnader och hinder för att fler människor ska kunna börja köra taxi. Ålderskravet för att få utbilda sig till taxiförare bör även kunna sänkas från dagens gräns på 21 år, vilket även Taxiförbundet har krävt.

Förslagen skapar en modernare taxibransch där den nya tekniken möjliggör för fler människor att både köra och åka taxi. I takt med att digitaliseringen blir en del av taximarknaden kan även kontrollerna bli bättre. Kunderna ska vara trygga och därför ska plattformarna och taxibolagen få i uppdrag att göra regel­bundna kontroller av alla förare mot brottsregistret. De plattformar som tillhandahåller taxiliknande tjänster även ska vara skyldiga att uppvisa full transparens gentemot exempelvis Skatteverket och Polismyndigheten. Ingen ska kunna komma ­undan varken skatt eller säkerhetskrav.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Utveckling och förändring väcker alltid känslor och skapar oro för vad framtiden för med sig. Digitalisering och delningsekonomin kommer att breda ut sig i snabb takt och våra resurser kommer att kunna utnyttjas effektivare om vi reformerar taxibranschen.

  Jessica Rosencrantz

  vice ordförande i trafikutskottet och trafikpolitisk talesperson (M)

  Jessica Rosencrantz. Foto: Andreas Alfredsson/Moderaterna
  Annons
  Annons
  X

  En teknikneutral definition av taxameter är en av förändringarna som ­Moderaterna vill se i taxinäringen.

  Foto: Claudio Bresciani/TT Bild 1 av 2

  Jessica Rosencrantz.

  Foto: Andreas Alfredsson/Moderaterna Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X