Annons

Modernisera kollektivavtalen

Under strecket
Publicerad

I början av nästa år kommer kollektivavtalen för 90 procent av alla anställda på svensk arbetsmarknad att omförhandlas. Det rör sig om en av de största avtals-rörelserna i modern tid. Detta sker i skuggan av den ekonomiska krisen, med hög ungdoms- arbetslöshet. Samma år är det val i Sverige. Fack och arbetsgivare har nu gemensamt chansen att teckna avtal som lägger grunden för en långsiktig tillväxt och fler jobb.

Sverige domineras av tjänsteproduktion. Industrin står dock fortfarande för en betydande del av Sveriges export, drygt 70 procent, vilket gör den fortsatt viktig. Men en majoritet av svens-karna arbetar med tjänster, och det är i tjänstesektorn som de nya jobben skapas. Under den senaste högkonjunkturen, 2004–2008, skapades det 223000 nya jobb. Av dessa tillkom 200000 inom den privata tjänstesektorn.

Annons
Annons
Annons