Annons

Mats Burström:Moderna ruiner ger svindlande nya perspektiv

I mötet med sentida ruiner krackelerar vår bild av moderniteten som ny och framtidsinriktad. Det ger oss anledning att reflektera över den kronologiska tidens betydelse för vår historieförståelse.

Uppdaterad
Publicerad

Det finns i dag en påfallande upptagenhet med moderna ruiner som tar sig uttryck i bildkonst, film, fotogallerier på webben, litteratur och välbesökta ruinplatser. Det finns också en omfattande utgivning av böcker fyllda med estetiska foton av övergivna 1900-talsmiljöer stadda i olika stadier av förfall. Fotona anses inte sällan tala för sig själva.

I Sverige är Jan Jörnmarks böcker om ”Övergivna platser” (2007 och 2008) genrens mest kända och publikt framgångsrika. Han har även en populär webbsida och hans bilder har gett upphov till såväl fotoutställningar som radio- och tv-program. Jörnmark arbetar med både bild och text och som ekonomhistoriker lyckas han övertygande visa hur den ”stora” och den ”lilla” historien hänger samman, hur globala konjunkturer får konsekvenser för det enskilda lokalsamhället och människorna som lever där. Att de platser han uppmärksammar övergivits är som regel ett resultat av något som bestämdes eller inträffade någon helt annanstans. Som generellt fenomen är sådana beroendeförhållanden välkända, men Jörnsmarks bilder av dess materiella uttryck tillför en effektfull dimension av fysisk verklighet. I Kulturradion i P1 beskrevs Jörnmarks första bok träffande som ”en fascinerande samtidsarkeologisk undersökning av det snabbt förgångna – fabriker, miljonprogram, sommarland”.

Annons
Annons
Annons