Annons

Moderna hot kräver digital suveränitet

Richard Henriksson, om vad som krävs för att bibehålla kontroll och autonomi när cyberarenan blir central för konflikt och maktutövning.

Under strecket
Publicerad

Cyberangrepp mot samhällsbärande funktioner är redan ett medel i internationell konflikt.

Foto: Jessica Gow/TT

Cyberangrepp mot samhällsbärande funktioner är redan ett medel i internationell konflikt.

Foto: Jessica Gow/TT
Cyberangrepp mot samhällsbärande funktioner är redan ett medel i internationell konflikt.
Cyberangrepp mot samhällsbärande funktioner är redan ett medel i internationell konflikt. Foto: Jessica Gow/TT

Säkerheten kring den kommunikations- och IT-infrastruktur som är själva förutsättningen för det moderna samhället är idag av lika stor vikt som försvaret av gränser och territorium. Kritiska samhällsfunktioner, myndighetsutövning och näringsliv är idag beroende av funktionalitet och integritet i en till största del privatägd infrastruktur som också i stor utsträckning spänner över nationsgränser. Störningar i informationsflöden eller IT-system kan idag medföra omfattande påverkan på samhället.

Annons
Annons
Annons