Annons

Fredrik Svenaeus:Modern jakt på autentiskt liv sker i samvaro

Rousseau var tidigt ute med tankar kring det autentiska livet och har följts av såväl existentialister som terapeutiska tänkare. Många har fastnat i en navelskådande strävan, men i dag finns det teorier som knyter det personligt sanna till det socialt ansvarsfulla.

Under strecket
Publicerad

I sitt filosofiska huvudverk ”Varat och tiden”, utgivet 1927, laborerar Martin Heidegger med två olika sätt för människan att förstå och iscensätta sin existens: egentligheten och oegentligheten. En annan möjlig översättning av Eigentlichkeit vore ”autenticitet”, som förvisso missar en del av de betydelser Heidegger vill blottlägga genom sitt ordval (”egentlighet” syftar såväl på det äkta som på det egna), men stämmer bättre överens med gängse språkbruk. Heideggers grundläggande idé är att det mänskliga livet visserligen alltid är individualiserat (”je meines”), men i sin oundvikliga samvaro med andra också sugs upp i en anonym offentlighet som han kallar ”mannet” (”das Man”). Vi säger och gör som ”man” säger och gör i stället för att tillägna oss de möjligheter som finns i en självständig förståelse. Vi flyr från den hemlösa och kusliga insikten att vi själva måste skapa meningsfullheten i våra liv, till ett ängsligt och ytligt pysslande med trivialiteter som lugnar och tillfredsställer oss för stunden, men inte borgar för någon djupare förståelse. Vi gör som man gör: går upp i karriären, förvärvandet av ägodelar och tidsfördriv och pratar på om det som man pratar om, vare sig det rör sig om jobbet, idrott, politik, kändisar eller det senaste tv-programmet.

Kritiken mot en sådan ytlighetens och offentlighetens diktatur har vuxit sig allt starkare i takt med att de moderna bekvämligheterna har brett ut sig. Frågan om livets mening blir nämligen akut först när vi inte längre behöver slava för vår överlevnad. Att vara sann mot sig själv och leva i överensstämmelse med sina innersta bevekelsegrunder är följaktligen en egenskap som kommit att väga allt tyngre i relation till mer traditionella dygder, som rättvisa, vänskap, trovärdighet, klokhet, mod, medkänsla eller välvilja. Psykoterapins genombrott är en viktig komponent för att förstå autenticitetens tilltagande betydelse, men när ”att förverkliga sig själv” blev ett begrepp på 1970-talet visade sig självutforskandet kunna ta många andra former. Att simma med delfiner, odla sin trädgård eller dunka på trumma för att finna vargkvinnan inom sig blev komplement eller alternativ till ett freudianskt rotande i driftslivet.

Annons
Annons
Annons