Annons
X
Annons
X

Modern geografi ger mer än fakta

SLUTREPLIK UTBILDNING

Det är glädjande att Björklund och vi delar uppfattningen att det inte finns någon motsättning mellan att kunna fakta och ha förståelse för sammanhang (Brännpunkt 12/11)
. Det är dock inte där som skiljelinjen går. Problemet med Utbildningsdepartementets ändringar i kursplanen är att studierna i mellanstadiet begränsas till
enbart svenska landskap, Sverige, Norden och Europa. Vi anser att eleverna på låg- och mellanstadiet ska och kan lära sig om Sverige
och världen
. Att bara memorera faktakunskaper är oengagerande. Däremot ökar förståelsen och engagemanget om eleven placerar in faktakunskaperna i ett sammanhang. Exempel på departementets ändringar för åk 4–6:

Skolverkets kursplan:

• Namn och läge på länder, regioner, städer, hav, sjöar, floder, bergskedjor och öknar som eleven möter i undervisningen.

Annons
X

Departementets kursplan:

• Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

• Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Vi menar att geografiämnet kan vara mycket mer än att bara
  beskriva platser och länder utifrån arbetsgången att starta i Sverige och arbeta sig utåt i världen. Skolverkets förslag lyfter fram vikten av att jämföra olika platser i världen med varandra för att utifrån fakta förstå likheter, skillnader och olika sammanhang. Eleverna lär sig namn och lägen på platser och företeelser men de lär sig samtidigt om var och varför just där.

  När ungdomar är intresserade och frågande inför den värld de växer upp i har den moderna geografin svar, kunskaper och verktyg. Att kunna jämföra, förstå samband och se konsekvenser är i linje med läroplanens intentioner samt resultatet från nationella utvärderingar av grundskolan. Geografiämnets fokus är kunskap om samband mellan natur, samhälle och människans livsvillkor. Detta är en syn på kunskap om världen som står i‑kontrast till de ändringar som regeringen infört.

  GIA DESTOUNI

  professor i hydrologi, Stockholms universitet

  GUNNEL FORSBERG

  professor i kulturgeografi med inriktning på samhällsplanering, Stockholms universitet

  ANDERS FRIDFELDT

  huvudområdesansvarig geografi Stockholms universitet, kursplaneförfattare geografi

  ANNICA GRUNDSTRÖM

  ordförande Geografilärarnas Riksförening

  ULF HELLDÉN

  professor i naturgeografi, Lunds universitet

  KARIN HOLMGREN

  professor i naturgeografi, Stockholms universitet, ledamot av Skolverkets inre referensgrupp

  JOHAN KUYLENSTIERNA

  Centre Director, Stockholm Environment Institute, adjungerad professor i internationella vattenfrågor

  LENA MOLIN

  lektor, Institutionen för didaktik, Uppsala universitet, kursplaneförfattare geografi

  GUNHILD ROSQVIST

  professor i geografi, Stockholms universitet, ordförande för SSAG

  LENNART OLSSON

  professor, föreståndare för Lund University Centre for Sustainability Studies, ordförande i Nationalkommittén för Geografi vid Kungliga Vetenskapsakademien.

  LISA SJÖSTRÖM

  lärare Färila, kursplaneförfattare geografi

  ARJEN STROEVEN

  professor i naturgeografi, Stockholms universitet

  TOMAS TORBJÖRNSSON

  lärare Bengtsfors och forskarskolan i geografi Uppsala, kursplaneförfattare geografi

  MATS WIDGREN

  professor i kulturgeografi, Stockholms universitet

  JAN ÖHMAN

  professor, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. Ledamot av Skolverkets inre referensgrupp.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X