X
Annons
X
Krönika

P J Anders Linder: Moderaternas sista idéprogram?

Ett traditionellt partiprogram sammanställer ett antal värderingar och åsikter som medlemmarna delar. Sedan fyller det dubbla funktioner. Dels ger det sökande väljare, uppsatsförfattande skolelever och felfinnande tv-utfrågare besked om vad partiet står för och vad företrädarna måste vara beredda att försvara. Dels ger det vägledning in i de egna leden om utifrån vilka principer som partiets vardagspolitik bör utformas.

Om en dryg månad ska Moderata Samlingspartiet anta sitt första idéprogram sedan transformationen till Nya moderaterna, och i fredags lade partistyrelsen fram sitt förslag. Intressant nog har man gått till väga på motsatt sätt mot det gängse och räknat baklänges ideologiskt. Istället för att börja i värderingar som ska ligga till grund för den praktiska politiken, har man börjat i den praktiska politik som förts sedan Fredrik Reinfeldt och Anders Borg tog över och härlett sin idégrund ur den.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X