Annons

Moderaterna vill ha mindre klasser i Stockholms skolor

Nu förnyar vi vår syn på skolan. Därför föreslår vi att klasserna minskas i årskurs 0–3, läxhjälp ska ges via fritids och sommarskola ska erbjudas till alla högstadieelever som inte uppnår kunskapsmålen, skriver Sten Nordin (M) och Tomas Tobé (M).

Under strecket
Publicerad

En lugn och trygg skola med arbetsro och med fokus på kunskap och glädje är grundläggande för en bra utbildning och för moderaternas skolpolitik. Vi tror på ett samhälle som håller ihop, vilket förutsätter lika möjligheter till utbildning och skola. Det lugn och ro som behövs i skolan skapas genom kompetenta och kunniga lärare som har tid med varje elev. I Stockholm har vi en fantastisk lärarkår och många mycket bra skolor. Nöjdheten med skolan är hög både bland elever och föräldrar. Skolket och stöket i klassrummen har också minskat. Men det finns också utmaningar.

Målet är att skapa en individuellt anpassad skola där kunskapen står i centrum och alla elever har en rättvis chans att lyckas, oavsett bakgrund. Genom valfrihet att välja en skola som passar varje elevs önskemål, kopplat med krav från kommunen om stadigt ökande kvalitet i skolornas utbildning, rustas i dag unga stockholmare för framtidens arbetsmarknad. Redan idag har en rad åtgärder genomförts i Stockholms skolor.

Annons
Annons
Annons