Henrik Sundbom:Moderaterna tar den säkerhetsmässiga ledartröjan

Foto: Lisa Arfwidson

Moderaternas plan mot hybridhot vore en välkommen uppstramning av svensk strategi.

Under strecket
Publicerad
Annons

”Om vi ständigt får stora problem vid civila kriser, hur illa blir det då vid ett avsiktligt angrepp?” Den frågan ställde moderatledaren igår i sitt anförande på Folk och Försvars rikskonferens, till vilken partiet lanserar en handlingsplan för att möta hybridhot, ett 24-punktsprogram som skulle innebära en rejäl uppstramning av svensk säkerhetsstrategi.

Hybridhot är ett begrepp som används för att beskriva en blandning av militära och icke-militära fientliga handlingar, exempelvis informationspåverkan, ekonomisk krigföring, cyberattacker och spionage. Ofta genomförs handlingarna i gråzonen mellan krig och fred. Här sker upptrappning som kan leda till militär konflikt, ibland utan att medborgare i den angripna staten över huvud taget är medvetna om det. Ryssland och Kina är båda mycket aktiva inom det här fältet, om än med olika förtecken. Där Ryssland länge fokuserat på informationspåverkan, har Kina tyngden på ekonomisk påverkan. Båda länderna arbetar dock med en bred uppsättning av verktyg, och flera länder följer i deras spår.

Annons
Annons
Annons