”Moderater struntar i barns rättigheter”

Yasmine Bladelius, Daniel Vencu Velasquez Castro och Tomas Aronson Ylipää.
Yasmine Bladelius, Daniel Vencu Velasquez Castro och Tomas Aronson Ylipää.

Barnkonventionen problematiseras av borgerliga politiker i deras kampanj att propagera för ett mer slutet och osolidariskt samhälle. Det skriver tre debattörer från Unga Örnar.

Under strecket
Publicerad
Annons

Tobias Billström och Oliver Rosengren, Moderaterna, ansluter sig till raden av borgerliga politiker som öppet angriper barns rättigheter genom att opinionsbilda för ett borttagande av barnkonventionen som svensk lag. På sociala medier-plattformen Twitter uttryckte Billström glädje över Moderaternas beslut att rösta nej till barnkonventionen som lag då den tagits i beaktande vid ett utlämningsärende av en 14-årig flicka. Oliver Rosengren menade samma sak, lagen måste bort. I höstas kom Muf ut med en artikel om att barnkonventionen inte lämpar sig som lagstiftning till följd av säkerheten på SIS-boendena (ungdomshem). Barnkonventionen problematiseras av borgerliga politiker i deras kampanj att propagera för ett mer slutet och osolidariskt samhälle.

I barnkonventionens tredje artikel står det att barnets bästa alltid ska beaktas vid beslut som rör barnet. I artikel sex står det att alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Det är två av de artiklar som är avgörande i synnerhet för barn på flykt. Vidare har barnkonventionen 54 artiklar som säkerställer barns rättigheter. Bland dessa finns det artiklar om olovligt bortförande, religions- och yttrandefrihet för barnen, skydd mot fysiskt, sexuellt eller psykiskt våld mot barnen samt barns rätt till en skälig levnadsstandard. Alla artiklar, som nu är svensk lagstiftning, ämnar stärka barnets rättigheter men också skydda barn från den ibland grymma vuxenvärlden.

Annons
Annons
Annons