Annons
X
Annons
X

Moderaterna ska skapa en jämställd arbetsmarknad

Sverige lyfts ofta fram som en förebild när det kommer till jämställdhet, särskilt i förhållande till många andra länder. Trots det spelar kön fortfarande en stor roll för människors livsvillkor i vårt land och det finns all anledning för oss att vara självkritiska. Moderaterna är just nu samlade till partistämma och borde fatta beslut för en mer jämställd arbetsmarknad. Det skriver Sofia Arkelsten och Tomas Tobé (M).

BRÄNNPUNKT | MODERATERNA

I genomsnitt tjänar, äger och bestämmer kvinnor mindre än män. Detta måste förändras.
Sofia Arkelsten och Tomas Tobé

Det finns fortfarande stora brister i jämställdhet när det gäller kvinnors och mäns möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och i näringslivet, att stanna kvar och utvecklas i arbetslivet liksom att kunna kombinera arbete och familjeliv. Kvinnors löner är lägre än mäns, lönegapet är i stort sett lika stort som för tjugo år sedan. Kvinnor arbetar deltid i betydligt större omfattning än män, frivilligt men också ofrivilligt. Genom att begränsas till deltidsarbete kan det vara svårt att få vardagsekonomin att gå ihop men det påverkar dessutom a-kassa, föräldrapenning och pensionen negativt.

I genomsnitt tjänar, äger och bestämmer kvinnor mindre än män. Detta måste förändras. Kvinnor och män ska vara jämställda och friheten ska inte begränsas. Det innebär att kunna bidra och ta ansvar på lika villkor och att ha makt att forma sina liv utifrån sina önskemål.

Annons
X

Att undanröja fördomar, strukturer och juridiska hinder som försvårar och förhindrar en jämställd arbetsmarknad är en politisk uppgift som Moderaterna ska ta på allvar. De senaste årens satsningar på jämställdhetsområdet har lett till att kunskapen ökat men framförallt har det synliggjort behovet av fortsatta insatser.

Vissa förhållanden som är viktiga för jämställdheten i arbetslivet kan och ska dock inte vara föremål för politisk styrning. Lönebildningen i Sverige är en fråga för arbetsmarknadens parter. Valet av utbildning, som är en av den viktigaste förklaringen till löneskillnader mellan kvinnor och män, är ett individuellt val. Mycket kan visserligen göras för att informera om olika utbildningsval men en direkt styrning av valen kan aldrig vara politikens uppgift. Det politiska arbetet för ökad jämställdhet ska därför ske där politiken har och ska göra skillnad.

En stor andel kvinnor arbetar idag inom välfärdens verksamheter. Svenska kommuner är många gånger också den största arbetsgivaren med långt fler anställda än ortens större företag. Det är även inom de olika kommunala verksamhetsområdena som många av framtidens arbetstillfällen kommer att växa fram. Moderaterna har idag drygt 90 kommunstyrelseordföranden runt om i landet. Dessa kommuner skulle kunna bli utmärkta jämställdhetsentreprenörer genom att påbörja ett nytt moderat ledarskap i arbetet för en mer jämställd arbetsmarknad.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  I Moderaternas nya kommunpolitiska program som behandlas på partistämman föreligger förslag om att stärka kommuners ansvar som arbetsgivare. Vår förhoppning är stämman visar sig vara modig och fatta beslut om att utveckla kommunerna till attraktiva arbetsgivare med bra villkor och god arbetsmiljö för de anställda.

  Politiker har som indirekta arbetsgivare i kommuner ett särskilt stort ansvar för att komma till rätta med deltidsstrukturen inom offentliga verksamheter. Det handlar konkret om att skapa flexibilitet i arbetstider och att organisera arbetet bättre. Anställda som vill gå upp eller ned i arbetstid ska ha goda möjligheter att göra det. Moderatledda kommuner som vill vara förebilder, föregångare och attraktiva arbetsgivare bör så långt möjligt erbjuda sina anställda möjligheter till heltidsarbete.

  Istället för att se omöjligheter och skylla på rådande struktur ska vi se förutsättningar för kreativitet som arbetsgivare med att finna olika lösningar. Vi ska lära av andra goda förebilder där ett antal kommuner är på väg att lyckas. Det är endast genom att vi själva som arbetsgivare tar fullt ansvar som vi med trovärdighet kan uppmana näringslivet att också ta sin del av ansvaret. Låt oss börja med vår egen hemläxa.

  För oss är det självklart att Moderaterna ska ligga i framkant när det gäller att arbeta för en mer jämställd arbetsmarknad. Fler kvinnor ska ges möjlighet att arbeta utifrån sin egen arbetsförmåga och kunna leva på sin lön. Det är att ta ansvar för Sverige och arbetslinjen.

  SOFIA ARKELSTEN (M)

  partisekreterare

  TOMAS TOBÉ (M)

  riksdagsledamot och ordförande i arbetsmarknadsutskottet

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X