Annons

Moderaterna ska skapa en jämställd arbetsmarknad

Sverige lyfts ofta fram som en förebild när det kommer till jämställdhet, särskilt i förhållande till många andra länder. Trots det spelar kön fortfarande en stor roll för människors livsvillkor i vårt land och det finns all anledning för oss att vara självkritiska. Moderaterna är just nu samlade till partistämma och borde fatta beslut för en mer jämställd arbetsmarknad. Det skriver Sofia Arkelsten och Tomas Tobé (M).

Under strecket
Publicerad

Det finns fortfarande stora brister i jämställdhet när det gäller kvinnors och mäns möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och i näringslivet, att stanna kvar och utvecklas i arbetslivet liksom att kunna kombinera arbete och familjeliv. Kvinnors löner är lägre än mäns, lönegapet är i stort sett lika stort som för tjugo år sedan. Kvinnor arbetar deltid i betydligt större omfattning än män, frivilligt men också ofrivilligt. Genom att begränsas till deltidsarbete kan det vara svårt att få vardagsekonomin att gå ihop men det påverkar dessutom a-kassa, föräldrapenning och pensionen negativt.

I genomsnitt tjänar, äger och bestämmer kvinnor mindre än män. Detta måste förändras. Kvinnor och män ska vara jämställda och friheten ska inte begränsas. Det innebär att kunna bidra och ta ansvar på lika villkor och att ha makt att forma sina liv utifrån sina önskemål.

Annons
Annons
Annons