Annons
X
Annons
X

Moderaterna: Rent nonsens från ministern

”Rent nonsens”, säger moderaten Ulf Kristersson angående socialförsäkringsminister Annika Strandhälls uttalanden i tisdagens SvD om spelet bakom AP-fondshaveriet.

I en intervju i tisdagens SvD förklarade Annika Strandhäll att hon var ”väldigt bekymrad” över förhandlingsläget i pensionsfrågan. Bakgrunden var hur Moderaternas ekonomiskpolitiske talesperson Ulf Kristersson agerade i slutskedet av förhandlingarna om AP-fonderna.

– Hade vi hanterat förhandlingarna på det här sättet när vi tecknade pensionsöverenskommelsen så hade vi inte haft någon pensionsöverenskommelse, sade Strandhäll.

Ulf Kristersson berättar nu för SvD att han läste intervjun med Annika Strandhäll ”med stigande förvåning”.

Annons
X

– Ministerns beskrivning av vad som hänt är en ren efterhandskonstruktion. Och att det skulle finnas interna regler om att man inte kan uttala sig i media är rent nonsens, säger Ulf Kristersson.

Annika Strandhäll säger i intervjun att Ulf Kristersson bara några dagar före pensionsgruppens möte om AP-fonderna uttalade sig i Dagens Industri och då meddelade att Moderaterna skulle stoppa flera av förslagen kring AP-fonderna. Ett sådant utspel, menade Strandhäll, bröt mot pensionsgruppens interna regler och försvårade en uppgörelse om AP-fonderna.

Ulf Kristersson berättar – efter att ha konsulterat sin kalender - att han pratade med Annika Strandhäll den 8 december, ett par dagar efter att artikeln i Dagens Industri hade publicerats. Då hade ministern inga synpunkter på hans uttalanden om AP-fonderna.

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – Det här samtalet var efter artikeln men före pensionsgruppens möte och hon uttryckte inte med ett ord någon irritation. Det gick så långt som att vi uttryckligen och i detalj diskuterade olika sätt att komma vidare i förhandlingarna. Att mina uttalanden i artikeln skulle ha påverkat förhandlingarna är en ren efterhandskonstruktion.

  Beslutet om att lägga hela AP-fondsreformen på is var, enligt Kristersson, ett beslut som regeringen fattade på egen hand. Kristersson själv trodde fram tills pensionsgruppens möte att förhandlingarna om AP-fonderna skulle fortsätta.

  – Vi diskuterade förslag som både skulle tillmötesgå den breda kritiken från remissinstanserna och nå enighet i pensionsgruppen. Men istället för att gå vidare så stoppar regeringen alla förändringar, säger Kristersson.

  Strandhäll var också mycket kritisk till moderaternas svängning i AP-fondsfrågan. Det förslag om AP-fonderna som skickades ut i somras hade tagits fram gemensamt av Alliansen och Socialdemokraterna men i december hade Moderaterna ändrat sig. Den stora stötestenen var en ny myndighet, underställd regeringen, som skulle styra arbetet i AP-fonderna.

  – Efter hand fanns det skäl att ompröva det och flera remissinstanser var ju också mycket kritiska. Det gjordes också uttalanden från bland annat Stefan Löfven som gjorde att man kunde se en risk för ökad politisering av AP-fondernas arbete.

  Din beskrivning är helt annorlunda än Annika Strandhälls. Rör det sig om missförstånd?

  – Jag tänker inte spekulera i det. Den slutsats jag drar är att regeringen prompt ville ha en styrning av AP-fonderna direkt under regeringen och det har man inte varit tydlig med. Istället säger man att vi har brutit mot ett regelverk som inte finns, säger Ulf Kristersson.

  Ulf Kristersson tror i likhet med Annika Strandhäll att de motsättningar som nu kommit i dagen inte ska behöva äventyra det fortsatta arbetet i pensionsgruppen.

  – Jag har ingen annan uppfattning än att pensionsgruppen ska fortsätta sitt arbete men det kräver att man har ett seriöst förhållningssätt och inte kommer med efterhandskonstruktioner.

  Annons
  Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X