Annons
X
Annons
X

Moderaterna monterar ner det demokratiska landstinget

Moderaterna i Stockholm vill avskaffa all egen verksamhet i landstinget på tio år och genomför därför en radikal förändring av hela landstingets organisation, utan att ta någon som helst diskussion med vare sig folkvalda politiker, fackliga representanter eller allmänheten. Det skriver de miljöpartistiska landstingspolitikerna Yvonne Blombäck, Raymond Wigg och Helene Öberg.

Den nya organisationen i Stockholms läns landsting som nu sätts i sjön är ett steg på vägen för att förvandla landstinget till en ren omfördelningsapparat som ska slussa pengar direkt från skattesedeln till privata företag. Planerna som nu tar form är något helt annat än att tillåta privata vårdgivare eller att lägga ut tunnelbanedriften på entreprenad. En mångfald av utförare, både offentliga och privata, tycker Miljöpartiet de gröna är bra. Men den moderata planen är att stycka upp och sälja ut inte bara utförande, utan själva totalansvaret för landstingets verksamheter.

Det som länge varit en moderat vision om att avskaffa landstinget som demokratisk nivå håller nu på att förverkligas i Stockholmsregionen. Och för att undvika att ta debatten skjuter landstingstyrelsens ordförande Torbjörn Rosdahl (M) ifrån sig allt ansvar ner på tjänstemannanivå, för att ge sken av att det inte handlar om politik. På samma sätt duckar Filippa Reinfeldt (M) för sitt ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågorna, och Christer Wennerholm (M) ger sken av att inte kunna påverka vad som händer inom kollektivtrafiken. Alla tre hänvisar till tjänstemän, till avtal eller till att man har sett till att verksamheterna har pengar. Verkligheten blir någon annans problem.

I höstas, snart efter valet, kom den moderatledda alliansen fram till att landstinget inte längre behövde en oberoende granskning och bestämde sig för att kapa en tredjedel av landstingsrevisionens budget, med motiveringen att landstinget hade mindre verksamhet i egen regi som behövde granskas. Miljöpartiet de gröna anser att vi har en laglig skyldighet att veta hur våra gemensamma skattepengar används även om de skickats iväg till privata utförare – en ökad privatisering av vården kräver mer revision, inte mindre. Alliansen ansåg däremot att vi folkvalda inte behöver veta om skattepengar används korrekt. När pengarna väl lämnat landstingsförvaltningen har ansvaret för dessa förvandlats till någon annans problem.

Annons
X

Vi folkvalda kan aldrig frånsäga oss ansvaret för de gemensamma skattepengar som väljarna har valt oss till att förvalta. Tjänstemännen sitter på mycket värdefull kompetens och är viktiga för att tillgodose stockholmarnas behov av bra vård, fungerande kollektivtrafik och en samhällsplanering som bidrar till en hållbar utveckling. Ansvaret ligger däremot på den politiska nivån.

Det vore, ur ett demokratiskt perspektiv, en annan sak om de förändringar som nu håller på att genomföras hade redovisats av den moderatledda alliansen i valrörelsen, så att väljarna hade fått möjligheten att ta ställning till deras planer. Istället utarbetas planerna bakom stängda dörrar, utan någon dialog med fackliga organisationer, politisk opposition eller allmänheten.

I dagarna har det kommit fram att landstingsförvaltningen lägger ner miljöavdelningen. Först genom att inte ersätta miljödirektör Åke Wennmalm när han gick i pension, och nu genom att sparka miljöchefen Anna Linusson och splittra upp övriga miljöhandläggare på olika enheter. Detta är bara ett steg i en mycket större process. Vid ett informellt samtal med tjänstemän informerade landstingsdirektör Toivo Heinsoo att planen på sikt är att landstinget inte skall driva någon egen verksamhet om tio år. Det är en politisk inriktning, inte en teknisk tjänstemannafråga.

Fackliga organisationer och enskilda tjänstemän har nu börjat protestera när en del av planerna har börjat läcka ut via anonyma personer inom organisationen. Men inga signaler från ledningen tyder på att det kommer att finnas någon dialog innan besluten är fattade och förändringarna genomförda. Inte ens på landstingsstyrelsens egna möten tillåts någon diskussion, när frågan väcks av oss i oppositionen. De politiskt ansvariga landstingsråden duckar och säger att de som politiker inte kan påverka den politiskt motiverade omorganisationen av landstinget.

Vem ska ta det politiska ansvaret om inte de ansvariga politikerna, undrar vi i Miljöpartiet de gröna. Det är dags för den styrande alliansen att ta bladet från munnen och våga ta en ärlig dialog med stockholmarna, med facken och med oppositionen.

RAYMOND WIGG (MP)

landstingsråd, Stockholms läns landsting

YVONNE BLOMBÄCK (MP)

gruppledare och trafikpolitisk talesperson för Miljöpartiet i Stockholms läns landsting

HELENE ÖBERG (MP)

vice gruppledare och hälso- och sjukvårdspolitisk talesperson för Miljöpartiet i Stockholms läns landsting

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X