Annons
X
Annons
X

Moderaterna måste ta ställning mot kvotering

Vår partisekreterare Sofia Arkelsten har meddelat en ny linje i kvoteringsfrågan. Hon öppnar nu upp för lagstiftning som reglerar könsfördelningen i företagsstyrelser. Det vore ett olyckligt avsteg i en annars konsekvent moderat politik, skriver en rad unga moderata politiker.

BRÄNNPUNKT | KVOTERING

För unga kvinnor födda under 80- och 90-talet är det självklart att vi är lika kompetenta och kan lika mycket som män. Vi förväntar oss att bli bedömda utifrån våra personliga egenskaper, inte vårt kön. Därför reagerar vi kraftigt när vi hör Sofia Arkelstens positiva uttalande om kvotering.

Att sätta fokus på jämställdhet är viktigt – men lika viktigt är att finna rätt lösningar. Kvotering är dock fel väg att gå, av flera skäl:

• För det första innebär kvotering att människor placeras i fack och det fråntar både kvinnor och män rätten att behandlas som enskilda människor. Riktig jämställdhet handlar om likabehandling: att ha lika rättigheter och att bli bedömd som en person – inte som del av ett kollektiv. Kvotering innebär raka motsatsen.

Annons
X

• För det andra leder kvotering till minskat inflytande och trovärdighet för kvinnor. Verklig jämställdhet handlar inte om att fysiskt sitta vid styrelsebordet, utan framför allt om att bli respekterad och lyssnad till. Kvotering förringar och misstänkliggör kvinnors kompetens.

• För det tredje är könskvotering till bolagsstyrelser i mångt och mycket en symbolfråga som inte löser de egentliga jämställdhetsproblemen. Politiker ska lägga kraft på att undanröja de verkliga hindren för jämställdhet.

Istället måste vi börja fokusera på riktiga lösningar. En moderat politik för jämställdhet bör göra företagande mer lönsamt och underlätta för kvinnor att starta och driva företag. Kvinnor bör ges bättre förutsättningar för karriär genom att hemarbetet kan avlastas, såsom alliansregeringen gjort med rut-avdraget. En sådan politik möjliggör för fler kvinnor att nå bolagsstyrelser, utan att tumma på rättvisa och likabehandling. I stället för att stirra blint på statistik ser vi i stället hur vägen till toppen kan göras mer jämställd.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Lika viktigt är det att skapa jämställda attityder. Men fördomar och förutfattade meningar kan inte lagstiftas bort. Politikens förmåga är – på gott och ont – begränsade. Ett jämställt samhälle måste växa fram underifrån, såsom det har gjort och fortfarande gör i Sverige. Det tar tid och det kräver tålamod. Kortsiktighet och desperata lösningar leder inte till något gott.

  Kvoteringsivern är en olycklig följd av en skev jämställdhetsdebatt som inte förmått hitta konstruktiva lösningar utan hemfallit åt plakatpolitik. Moderaterna måste därför även på detta område gå före och ta ansvar.

  I Moderaterna ska vi alltid ta oss an verklighetens problem för att göra livet bättre för människor. Vi ska stå upp för våra egna principer och för det som är rätt – även när trycket på annat är stort.

  Om vi ska börja tillämpa kvotering till bolagsstyrelser efter parametern kön, vilken blir då nästa parameter? Kvotering baserad på etnisk bakgrund? På sexuell läggning? På ålder? Förslaget faller på sin egen orimlighet.

  Unga kvinnor i Sverige ska behandlas som kompetenta personer som förtjänar likabehandling och rättvisa, inte särbehandlas som offer som behöver hjälp. Vi vet att kvinnor är starka, att kvinnor är kompetenta och att kvinnor kan – utan kvotering. Därför måste Moderaterna på partistämman i oktober ta aktivt avstånd från idén om kvotering och ägna all energi åt riktiga lösningar som skapar verklig jämställdhet.

  JESSICA ROSENCRANTZ

  distriktsordförande MUF Stockholm

  CARIN CARLSSON

  distriktsordförande MUF Östergötland

  JOHANNA SVARTNÄS

  distriktsordförande MUF Göteborg

  GABRIELLA LANDERHOLM

  distriktsordförande MUF Södermanland

  TERESE ANDERSSON

  distriktsordförande MUF Västerbotten

  CAROLINE HÖGSTRÖM

  distriktsordförande MUF Västmanland

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X