Annons
X
Annons
X

Moderaterna måste bli ett välfärdsparti

Moderaterna har förnyat rikspolitiken, men välfärdsfrågorna som hanteras av kommunerna har hamnat på efterkälken. Det är bland annat därför vårt väljarstöd i kommunvalen släpar efter. Det är dags att Moderaterna förnyas och ger ett samstämmigt svar på hur vi möter välfärdens mest angelägna frågor. Det skriver tre moderata kommunalpolitiker.

BRÄNNPUNKT | MODERATERNA

Människor ska känna sig trygga med att bli äldre i moderatstyrda kommuner.

I dag upplever många medarbetare i välfärden en känsla av maktlöshet. Många upplever att inget går att förändra, ingen bryr sig, ingen blir belönad för ett bra jobb. Våra anställda i välfärden behöver känna en glädje och en stolthet i sitt arbete, men också en trygghet. Det handlar inte bara om att ge alla de som arbetar i välfärden en lön som går att leva på. Vi måste också aktivt arbeta för att bygga upp karriärvägar inom välfärden. Det ska löna sig att göra ett bra jobb. För att vi ska kunna bygga världens bästa välfärd måste vi ha världens bästa medarbetare. För att öka välfärdsyrkenas attraktion måste moderatledda kommuner bli bättre arbetsgivare än andra.

Många oroar sig för att bli äldre. De ställer frågan om vem som ska ta hand om dem, när de blivit för gamla för att ta hand om sig själva. Av det vi kunnat läsa i media kan vi enkelt konstatera att vi behöver ge bättre svar. Alltför ofta handlar det snarare om förvaring än värdighet på livets höst. Frågan är större än driftsformerna, vi måste ta ansvar för den upphandlade äldreomsorgen såväl som den i egen regi.

Annons
X

Moderaterna måste bli en garant för att de medel som satsas för att göra vår äldrevård värdig varken slösas på organisatorisk ineffektivitet eller hamnar i utländska skatteparadis. Ett anständigt samhälle tar hand om de som byggt upp det. Människor ska känna sig trygga med att bli äldre i moderatstyrda kommuner.

Barn döms till ett helt liv i utanförskap för att vår skola inte är tillräckligt bra. I vissa av bostadsområden som präglas av stort utanförskap har 3 av 4 elever så svaga resultat att de inte får börja gymnasiet. Eftersom ingen väljer sina föräldrar kan inte föräldrars omsorg och ansvar vara ett krav för att barn ska få en ordentlig utbildning. Det är inte heller rimligt att kräva att en sjuåring ska ta ansvar för sin egen framtid. Den moderata skolpolitiken har i för hög omfattning handlat om att försvara friskolors rätt att finnas, men utmaningarna är större än så. Vi måste pressa ner storleken på klasserna i såväl förskola som skola. Vi måste också höja förväntningarna och kraven på vår skola. Det gäller såväl för skolpolitiker, administrationen, lärare och elever. Varje elev som inte når målen är ett misslyckande för skolan och kan inte skyllas på något annat. Vi moderater måste vara med och bygga en skola som ger alla barn en chans.

Moderaternas förnyelse av kommunpolitiken kan inte dröja längre. En del moderata kommunpolitiker har gått före, men många släpar efter. Lokala lösningar får aldrig vara en ursäkt för att prioritera bort välfärden. Det behövs ett samstämmigt svar om vilka prioriteringar moderaterna gör i kommunernas välfärd. Det krävs en insikt bland moderata förtroendevalda runt om i Sverige och en partiledning som vågar peka med hela handen. Väljarna måste känna sig trygga i att en röst på moderaterna i kommunalvalet också är en röst på en stark välfärd.

Att göra den offentliga sektorn till Sveriges bästa arbetsgivare, att göra ålderdomen trygg, och att göra så den svenska skolan är till för alla är inte bara viktiga frågor att vinna trovärdighet för att vinna val, det är också Sveriges stora framtidsutmaningar. Det är frågor som måste lösas av kommuner som just Örebro, Sundbyberg och Östra Göinge. Moderaterna är det nya statsbärande partiet. Det är hög tid att vi blir det nya välfärdspartiet.

PATRIC ÅBERG (M)

kommunstyrelsens ordförande Östra Göinge

ANDERS ÅHRLIN (M)

oppositionsråd Örebro

CARL GRUFMAN (M)

oppositionsråd Sundbyberg

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X