Annons
X
Annons
X

Moderaterna bör rösta nej till datalagring

Det moderata minnet tycks vara allt för kort. Då, när vi var i opposition, sade vi tydligt nej till datalagringsdirektivet. Därför borde Moderaterna stå upp för människors rättigheter och rösta emot datalagringsdirektivet även i riksdagen imorgon, skriver Erik Bengtzboe, Muf.

Imorgon (16/3) förväntas riksdagen rösta om det så kallade datalagringsdirektivet. Detta är en lagstiftning som innebär att information om samtliga svenskars alla telefonsamtal, mobilsamtal, sms, mms, e-postmeddelanden och internetuppkopplingar skall lagras och finnas tillgängliga för staten. Dessutom skall information om alla mobiltelefoners positioner lagras, vilket innebär att varje mobil blir en spårsändare i statens tjänst. Med datalagringsdirektivet så suddas gränserna mellan privatliv och offentlig information ut. Integritetskränkningen är total. Moderaterna borde i riksdagen, precis som man gjorde i europaparlamentet, stå upp för människors rättigheter och rösta emot förslaget.

Direktivet är i grund och botten Thomas Bodströms skötebarn. Det var han som tog initiativet till direktivet och i ett då oroligt Europa tvingade man igenom ett illa avvägt förslag. Det är inte konstigt att det bara var Socialdemokraterna som röstade för när direktivet 2005 antogs av Europaparlamentet. Våra moderata parlamentariker röstade rätt och röstade nej. Moderaternas delegationsledare, tillika vice partigruppsordförande i EPP, Gunnar Hökmark har beskrivit direktivet som mycket integritetskränkande.

Så sent som 2005 skrev också justitieminister Beatrice Ask under ett betänkande om direktivet i justitieutskottet, där det konstaterades att ”förslaget innebär att alla som använder sig av elektroniska kommunikationsformer får acceptera att bli registrerade och övervakade. Det är en allvarlig kränkning av den personliga integriteten och de mänskliga rättigheterna.”

Annons
X

Det moderata minnet tycks vara allt för kort. Då, när vi var i opposition, sade vi tydligt nej. Men nu när det verkligen gäller har Moderaterna vänt och säger ja. Vägen till helvetet är som bekant stensatt med goda intentioner, och i små steg går allt att svälja. Nu är det dock hög tid att stanna upp och se var vi faktiskt är på väg. Effekterna av direktivet är alldeles för stora för att låta EU driva igenom det över medborgarnas huvuden.

Datalagringsdirektivet medför en lång rad allvarliga konsekvenser. Integritetsskyddet i direktivet är obefintligt och ett genomförande betyder att alla svenskar alltid övervakas. All data lagras, inklusive vem du pratat med och var ni då befann er. Tyvärr är det en tanke som är lika verklig som skrämmande. Möjligheterna till källskydd, integritet och privatliv reduceras kraftigt.

Direktivet har redan stött på stora problem runt om i Europa. 2007 skulle direktivet varit implementerat enligt EU:s regler, men än är många länder kvar. Varken Grekland, Irland eller Österrike har infört direktivet och i Tyskland, Rumänien, Cypern och Ungern har direktivet blivit underkänt i författningsdomstolar. Detta visar på en svidande kritik mot förslaget, och det är ett tydligt tecken på att integritetskränkningen inte är proportionerlig. Det naturliga i detta fall vore därför att sända tillbaka direktivet till EU med en svidande hemläxa. Gör om, gör rätt.

Efter massiv kritik ska nu direktivet utvärderas av EU redan i år, trots att en lång rad länder, däribland Sverige, ännu inte än implementerat det. Med detta i åtanke kan man fråga sig varför den svenska regeringen har så bråttom att tvinga igenom direktivet som lagstiftning. Vi är enligt EU redan fyra år försenade med implementeringen, och riskerar böter om direktivet inte blir genomfört. Böterna är dock marginella mot genomförandekostnaderna. När Danmark genomförde direktivet uppgick kostnaderna till 250 miljoner kronor. Inget pekar på att det kommer bli billigare i Sverige, snarare tvärt om. Förutom integritetskränkningen skulle direktivet även skada Sverige som it-nation.

Ett genomförande av direktivet i Sverige skulle innebära en oproportionerlig inskränkning av vanliga människors privatliv och integritet med effekterna långt värre än vad riksdagens politiker vågar inse. Den storebrorsstat som George Orwell beskrev i sin bok 1984 var menad som ett avskräckande exempel, och inte som en handbok.

EU borde backa och dra tillbaka direktivet. Framförallt borde Sverige, med en lång historia av demokrati och yttrandefrihet stå upp för det enda rätta. Det är inte svenska folkets som ska lida för EU:s fiaskon. Så snälla, alla ni sunda, borgerliga riksdagsledamöter som än tror på privatlivets helgd: Rösta nej på onsdag och låt EU få känna av sitt misslyckande.

ERIK BENGTZBOE

förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X