Annons
X
Annons
X

Moderaterna återvänder till försvarsberedningen

I april 1999 lämnade moderaterna och kristdemokraterna den tunga försvarsberedningen med buller och bång. De var missnöjda med vilket gehör de fick för sina synpunkter och tyckte inte att det var någon mening med att fortsätta diskussionerna efter socialdemokraternas försvarsuppgörelse med centern.
Kristdemokraterna återvände till beredningen för två år sedan, till följd av att statssekreteraren Lars Danielsson avgått som ordförande och beredningen fått en mer självständig ställning gentemot regeringen. Nu återvänder alltså även moderaterna till fållan.

– Det betyder absolut inte att vi ställer upp på den politik som socialdemokraterna och centern kommit överens om. Men min bedömning är att vi genom att vara med får en bättre möjlighet att göra vår röst hörd i den försvarspolitiska debatten än om vi står utanför, säger partiledaren Bo Lundgren.

Han berättar att samtal om ett moderat deltagande i försvarsberedningen har förts mellan m-företrädare och regeringen sedan i våras. Ännu har inget formellt
beslut fattats men Bo Lundgren räknar ändå med att moderaterna snart tar plats i beredningen igen.

Annons
X

– Beslutet fattas av riksdagsgruppens förtroenderåd, men jag tror inte att någon har något emot detta, säger Lundgren.
Moderatledaren påpekar samtidigt att han vill se att en kommitté som får ett bredare mandat än försvarsberedningen. Denna kommitté skulle följa det säkerhetspolitiska läget i omvärlden och diskutera förutsättningarna för ett eventuellt framtida svenskt Natomedlemskap.
Det är ännu inte klart vem som kommer att företräda moderaterna i försvarsberedningen, men enligt Lundgren är det nära till hands att Gunnar Hökmark får det uppdraget. Han lämnade moderaternas partistyrelse efter valet, men sitter kvar i riksdagen och håller i försvarsfrågorna hos partiet.

Björn Malmström

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X