Annons
X
Annons
X

Moderat vill minska avdragsrätten

Det är osunt att belåning ska subventioneras, medan sparande ska beskattas högt. Det anser Catharina Hagen, tidigare moderat riksdagsledamot och ledamot i skatteutskottet. Hon drev frågan om ränteavdrag redan för tio år sedan – utan gehör i partiet.

Foto: PRIVAT

Få politiker vill yttra något när det kommer till privatpersoners ränteavdrag, som SvD Näringsliv skrivit om under senare tid. Och det trots att ett aldrig sinande statistikflöde visar att privatpersoners skuldbörda bara växer. Som
SvD skrev i går har svenskarnas bolåneskuld i förhållande till inkomster ökat med hela 26 procent under de senaste sex åren. Och den totala bolåneskulden i Sverige har ökat med 72 procent sedan 2006, enligt kreditupplysningsföretaget UC.

• LÄS MER:
”FI och Riksbanken på kollisionskurs i bolånefrågan”

Att få till en intervju med moderata ekonomiskt ansvariga politiker i frågan är komplicerat, bland annat ställs krav på att få se frågorna innan de kan säga om de ens vill ge en intervju i ämnet. Men moderaten Catharina Hagen var engagerad i frågan om ränteavdraget redan mellan år 1998 och 2001, när hon satt i riksdagen.

Annons
X

– Jag ville redan då gynna eget sparande mer och minska incitamenten att låna, säger hon.

• LÄS MER:
”Inget tycks dämpa svenskarnas lånehunger”

Hagen försökte driva frågan om att sänka skatten på sparande och minska avdragsrätten från 30 procent till 15 procent, berättar hon, men fick inget gehör för förslaget av andra politiker.

Argumentet, mot att minska avdragsrätten, som hon har mötts av är att nytillträdandet på bostadsmarknaden försvåras. Men hon menar att det är något staten redan försvårar i dag, bland annat genom det nyligen genomförda bolånetaket.

– Ofta hör man inom politiken att ”visst, det borde vi göra men bara inte nu”. Man kan ju tycka att nu - när vi sparar för lite, lånar för mycket och dessutom har mycket låga räntor - om vi inte nu kan införa en avdragsbegränsning, när ska vi då göra det?

• LÄS MER:
”Det är för billigt att låna”

• LÄS MER:
”Svårt för politiker att försvara ränteavdraget”

Vad fick dig in på den här frågan redan då, när skuldberget inte var riktigt lika alarmerande?

– Jag tyckte bara det var viktigt att folk sparade mer och hade en egen buffert. Dessutom tyckte jag att skatten på eget kapital generellt skulle sänkas på bekostnad av lånat kapital.

Ränteavdraget var från början till för att alla skulle ha möjlighet att skaffa ett första egna hem. Genom att dra av räntan, skulle det blir möjligt även för dem som inte hade sparandekapital till att köpa bostad. Det argumentet håller inte i dag, enligt Catharina Hagen.

– I dag är räntorna väldigt låga, förr kunde de ligga så högt som 8-10 procent. I dag när räntan är så låg blir det ingen sådan stor skillnad om du tar bort ränteavdraget. Då kostar det inte så mycket för hushållet. Och gör man det med en eller ett par procentenheter per år kan man planera för det, säger hon.

• LÄS MER:
”Sjöstedt och Norman vill ha amorteringslag”

Många läsare har hört av sig med anledning av SvD Näringslivs artiklar om ränteavdraget. En återkommande åsikt är varför boende i hyresrätt inte ska få någon motsvarande skattesubvention, som bostadsrätter. En annan förekommande åsikt är, precis som Catharina Hagen frågar sig, varför det ska vara hög skatt på sparande och subventionera lånande.

– Man borde se till att det blir lägre skatt på sparande. Då blir det mer över där för den enskilde, säger hon.

• LÄS MER:
”Ränteavdraget skapar debatt”

Svårt för politiker att försvara blog.svd.se
Annons
Annons
X
Foto: PRIVAT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X