Annons
X
Annons
X

Moderat jämställdhet missar målet

OMSVÄNGNING Moderaternas tal om insatser för ökad jämställdhet är falsk ­marknads­föring. I själva verket har regeringen hittills motarbetat jämställdheten. En aktiv jämställdhets­politik ­kräver nämligen konkreta förslag – och lagstiftning, skriver Claes Borgström (S).

”Regeringen fegar ut och vågar inte ta sitt ansvar”. Claes Borgström litar inte på regeringen.
”Regeringen fegar ut och vågar inte ta sitt ansvar”. Claes Borgström litar inte på regeringen. Foto: DAN HANSSON

Moderaternas omsvängning i jämställdhetsdebatten är självklart ett led i att försöka flytta partiet allt närmare de grupper som Fredrik Reinfeldt behöver för att vinna valet. Dock klingar försöken falskt när förändring i de politiska förslagen uteblir.

I gårdagens SvD säger Hillevi Engström, Moderaternas jämställdhetspolitiske talesperson att: ”Könsmaktsordningen består trots de ansträngningar som har gjorts för ökad jämställdhet mellan könen. Vi politiker måste göra mer för att förbättra jämställdheten. Både som lagstiftare och som arbetsgivare i välfärdssektorn”.

Vi socialdemokrater välkomnar Moderaterna i kampen för ett mer jämställt Sverige. Det känns skönt att Moderaterna äntligen förstår vikten av ett jämställt samhälle. Dock klingar budskapet falskt när vi vet att regeringen i motsats till det som sagts faktiskt motarbetat jämställdheten under mandatperioden, till exempel genom att sänka kraven på lönekartläggning.

Annons
X

Jämställdhetsbonusen för föräldrar som delar på föräldraledigheten utnyttjas alldeles för lite och här krävs det större insatser för att få fler att delta. Det svenska samhället behöver inte större klyftor, något som regeringens skattesänkningar medfört. Enligt Riksdagens Utredningstjänst har den tiondel med störst inkomster fått nästan lika mycket av regeringens skattesänkningar och reformer som 60 procent av svenska folket har fått tillsammans.

Gertrud Åström, ordförande i partipolitiskt obundna Sveriges kvinnolobby, säger till SvD att det är intressant att Moderaterna har accepterat könet som social konstruktion och till och med använder ord som könsmaktsordning och genus. Hon konstaterar också i sin kommentar att Moderaterna går i opposition med sig själva, och exemplifierar med lönekartläggningarna där Moderaterna nu frångår alliansens politik.

Jag kan bara instämma i det Gertrud Åström uttrycker. Om Moderaterna verkligen menar allvar med sin jämställdhetspolitik, så måste de gå från ord till handling. Det låter vackert att tala om jämställdheten, men när de nu sitter i regeringsställning ligger ansvaret på dem att också fullfölja detta i konkreta åtgärder.

I förra veckan sa Moderaternas partisekreterare Per Schlingmann i en intervju i tidningen Veckans Affärer att Moderaternas syn på jämställdhet har förändrats och att partiet ser ”påtagliga strukturella problem som innebär att kvinnor har mindre makt, tjänar mindre, äger mindre och alla konsekvenser som följer därav”. I slutändan kan det nya synsättet leda till kvotering i näringslivets bolagsstyrelser. Här råder delade meningar bland Moderaterna, vilket tydligt framgår ute i bloggvärlden efter Schlingmanns utspel. Likaså har Moderaterna glömt att uppdatera sin hemsida, om det nu är så att Schlingmanns åsikt delas av resten av partiet. Det ser vi även på Brännpunkt (23/1), där ledande moderata kvinnor tycker att Schlingmann är fel ute och kallar kvotering för symbolpolitik.

Moderaterna missar målet, och kör här med falsk marknadsföring. Alla som är insatta i jämställdhetsfrågor vet att förändringen bara kommer då det finns en tydlig kedja mellan, beslut, verkställighet och konsekvens av densamma. Ska vi förändra samhället, och få jämställda löner, ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen och därmed ett jämställt arbetsliv behövs det tydliga prioriteringar från regeringens sida. Här krävs det lagstiftning, och inte bara för den statliga och kommunala verksamheten, utan även för den privata.

Här är vi socialdemokrater väldigt tydliga. Vi är glada att Moderaterna nu också inser att kvotering är vägen vi måste gå för att både statens, kommunens och näringslivets styrelser blir jämställda, precis som Norge har gjort. För att detta ska bli verklighet krävs det lagstiftning. Kanske Moderaterna måste tala med folkpartisten och jämställdhetsministern Nyamko Sabuni eftersom hon ju är starkt emot både kvotering och feminismen som begrepp.

Regeringen Reinfeldt fegar ur, och vågar inte ta sitt ansvar. En aktiv jämställdhetspolitik kräver aktiva åtgärder och konkreta förslag. Mona Sahlin brukar säga att politik är att välja, här har regeringen Reinfeldt nu en chans, tack vare nya röster inom Moderaterna som förstår att vi måste gå längre med politiska medel för att nå ett mer jämställt Sverige.

Vi har en rad förslag för ett mer jämställt Sverige som regeringen gärna får genomföra, om den nu kan få med sin jämställdhetsminister Nyamko Sabuni. Socialdemokraterna vill se en tredelad föräldraförsäkring som ger ett mer jämställt arbetsliv, och därmed en mer jämn lönespridning, en lönekartläggning precis som Hillevi Engström (M) nu beskriver, men med en sanktionsavgift om arbetsgivarna inte lever upp till kraven på lönekartläggning som ska göras vartannat år. Därutöver behövs en lag om kvotering till styrelserna i de stora bolagen för att följa det goda exempel som Norge är och som Frankrike snart ansluter sig till.

CLAES BORGSTRÖM

tidigare Jämo och Socialdemokraternas jämställdhetspolitiske talesperson

Annons
Annons
X

”Regeringen fegar ut och vågar inte ta sitt ansvar”. Claes Borgström litar inte på regeringen.

Foto: DAN HANSSON Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X