Annons
X
Annons
X

Moderat framtidsgrupp vill sätta fler i arbete

Formulera en politik som ­sätter upp till 200000 personer fler i arbete. Det är ett mål för en ny moderat arbetsgrupp. I uppdraget ingår också att ta fram förslag på ytterligare skattesänkningar för privatpersoner och bolag.

Moderaterna tillsatte igår en arbetsgrupp med uppgift att formulera en politik för nästa mandatperiod, 2010–2014. Gruppen leds av finansminister Anders Borg och ska redovisa sina förslag i början av 2009.

En av utgångspunkterna för arbetet är att ta hänsyn till den demografiska förändringen: allt fler äldre som lever allt längre. En utveckling som ställer stora krav på den skattefinansierade välfärden.

–När man satte pensionsåldern till 67 år 1913 var medelåldern 56 år. Vad vi då hade var ett system där man i realiteten jobbade tills man dog. Nu har vi ett läge där vi lever allt längre. Vår utgångspunkt är att möta detta med att öka incitamenten för att jobba mer, sade statsminister Fredrik Reinfeldt, när han presenterade partistyrelsens direktiv för gruppens arbete.

Annons
X

Fredrik Reinfeldt vill dock inte höja pensionsåldern utan det handlar om att stimulera människor att arbeta längre.

Enligt direktiven ska gruppens förslag syfta till fyra saker:

•Ge bättre förutsättningar för ekonomisk tillväxt och öka antalet sysselsatta med 100000 till 200000 personer.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  •Öka kvaliteten i välfärden, till exempel äldreomsorgen.

  •Skapa ett utbildningssystem.

  •Värna de offentliga finanserna.

  Arbetsgruppen ska komma med förslag på en rad områden, till exempel arbetsmarknad, skatter och socialförsäkringar.

  För arbetsmarknaden gäller att förslagen bland annat ska leda till att yngre börjar arbeta tidigare, att kvinnor jobbar lika mycket som män och ökad sysselsättningsgrad bland invandrare.

  Skattesänkningarna ska, enligt Anders Borg, inriktas på att främst gynna låg- och medelinkomsttagare.

  Men han aviserade också en generell sänkning av arbetsgivaravgifterna och sänkt bolagsskatt.

  När det gäller socialförsäkringarna handlar det första hand om att följa och analysera utvecklingen.

  –Vi har inte föreställningen att vi kommer att gå vidare med ytterligare lägre ersättningsnivåer, sade Anders Borg.

  Förutom Anders Borg består ­arbetsgruppen av Christina Husmark Pehrsson, Sven Otto Littorin, Margareta Pålsson, Gustav Douglas, Elisabeth Unell, Niklas Wykman och Catharina Elmsäter Svärd.

  Läs rapporten: Direktiv för jobb, välfärd och integration (PDF) svd.se
  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X