Moderat drickande minskar fallskador

Foto: Lev Dolgachov

Ingen behöver tveka om att överkonsumtion av alkohol leder till risk för fallskador. Men minskas intaget till en moderat nivå är effekten det motsatta, åtminstone bland äldre. Det visar en forskarrapport från Spanien som presenterades nyligen.

Under strecket
Publicerad
Annons

En moderat konsumtion av vin minskar risken för hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes. Det har många studier visat, även om inte alla forskare är överens om tolkningarna. Nu kommer en ny studie att debattera. Det handlar om att moderat vinkonsumtion minskar risken för fallskador hos äldre.

Studien som kallas ”Patterns of alcohol consumption and risk of falls in older adults” har genomförts av forskare i Spanien. De följde under mer än tre år närmare 2 200 personer över 60 år som drack vin enligt de dryckesvanor som råder vid Medelhavet. Vid starten kartlades alkoholvanorna hos försökspersonerna och deras hälsotillstånd.

Resultaten jämfördes sedan med en kontrollgrupp. Studien visade då att försöksgruppen hade tjugo procent lägre risk att drabbas av fallskador. När det gällde de fallskador som ändå inträffade var behovet av läkarvård också betydligt lägre.

De spanska forskarnas slutsats är alltså att medelhavskost tillsammans med moderat vinkonsumtion hos äldre kan kopplas till både mindre fallrisk och lägre skadefrekvens när ett fall inträffar. Forskarna tillägger dock att alkoholkonsumtionens risker i allmänhet alltid ska balanseras mot fördelarna i dylika studier.

Annons
Annons
Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons