Annons

”Modeordet livskvalitet bör granskas kritiskt”

Större beslut som grundas på uppmätt livskvalitet och som direkt påverkar samhället bör fattas med försiktighet. Även forskare och allmänhet har anledning att fundera över begreppet, skriver Ann-Sophie Lindqvist Bagge, docent i psykologi, och Claudia Fahlke, professor i hälsopsykologi.

Publicerad
Ann-Sophie Lindqvist Bagge och Claudia Fahlke.
Ann-Sophie Lindqvist Bagge och Claudia Fahlke. Foto: Privat

Ordet livskvalitet har i dag blivit ett ord på modet, ett modeord. Det är inte ovanligt att vissa ord och begrepp snabbt fångas upp i samhället för att sedan användas frekvent och utan eftertanke om dess innebörd. Ett annat exempel på ett modeord är ordet evidens som för några år sedan hamnade i var mans mun, och som fortfarande används slentrianmässigt. Ordet evidens används ofta som en intäkt för att en viss metod eller insats är vetenskapligt bevisad och om ”varan” deklareras som evidensbaserad finns det ingen anledning att ifrågasätta den.

Ann-Sophie Lindqvist Bagge och Claudia Fahlke.

Foto: Privat Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons