Mobilen kan ge tumör

Den som använt mobiltelefon under minst tio år löper dubbelt så stor risk att få hörselnervstumör. Håller man alltid telefonen mot samma öra ökar risken fyrdubbelt. Det visar en ny undersökning från Karolinska Institutet (KI).

Publicerad
Akustisk neurom är en ansvällning på hörselbalansnerven. Den är ovanlig, 60–80 svenskar per år drabbas. Det finns en risk att hörseln inte kan räddas vid operation, men det är bara om tumören är stor.
Risker med mobiltelefon bygger på jämförelser mellan sjuka och friska människor. Mekanismen bakom sambandet mobiltelefoni–tumör är fortfarande okänd.

Akustisk neurom är en ansvällning på hörselbalansnerven. Den är ovanlig, 60–80 svenskar per år drabbas. Det finns en risk att hörseln inte kan räddas vid operation, men det är bara om tumören är stor. Risker med mobiltelefon bygger på jämförelser mellan sjuka och friska människor. Mekanismen bakom sambandet mobiltelefoni–tumör är fortfarande okänd.

Annons

Hörselnervstumör är en ovanlig sjukdom, ungefär en av 100 000 drabbas. Men tumören kan komma att bli vanligare visar en undersökning som presenterades på Institutet för miljömedicin vid KI i†går. Enligt doktoranden Stefan Lönn som drivit studien är risken för hörselnervstumör upp till fyra gånger så stor hos de som använt mobiltelefon under minst tio år.
– Det intressanta är att undersökningen visar att mobiltelefonanvändandet ger biologiska effekter. Vi har bara studerat risken för hörselnervstumör, men det är fullt möjligt att mobiltelefonerna kan orsaka andra tumörer eller till exempel huvudvärk och problem med minnesinlärningen, säger han.

Samtliga i undersökningen som haft mobiltelefon i mer än tio år använde analoga NMT-telefoner i början. De som endast använt digitala GSM-telefoner har haft telefon mindre än tio år och i den gruppen har forskarna inte hittat något samband mellan hörselnervstumör och mobiltelefoner.
– Men de som använt mobiltelefon i mer än tio år har använt både NMT och GSM, så att GSM inte skulle ha samma effekt kan inte uteslutas, säger Maria Feychtin, projektledare och ansvarig för studien.
Hörselnervstumörer växer långsamt. Detta skulle kunna förklara varför de som pratar mycket i telefon, men inte gjort det i så många år, inte tycks ha påverkats av sina mobiler.
Men Hans Wiksell, professor i klinisk användning av radiovågor, tycker att studien är för liten och resultatet för otydligt för att den ska bevisa någonting.
– Vi använder själva radiovågor när vi behandlar bröstcancer och prostataförstoring. Om det här var sant skulle vi ju skada våra patienter, säger han.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons