Annons
X
Annons
X

”Mobil i skolan gynnar inte tänkandet”

Frågan om mobiler i klassrummet handlar inte om att anamma eller mota den digitala utvecklingen. Det handlar om på vilket sätt vår 40 000-åriga hjärna kan dra mest nytta av den tekniska utvecklingen, Anna Tebelius Bodin, lärarfortbildare och författare.

(uppdaterad)
Svenska skolan
Foto: Janerik Henriksson/TT

DEBATT | SKOLAN

Att lära är något helt annat än allmän registrering av sinnes­intryck.

En digital produkt som gör det möjligt att söka information, skapa projekt, kommunicera ­idéer, testa hypoteser, producera media och så vidare vore förstås ett idealt verktyg i klassrummet. Problemet är att samma produkt också stjäl uppmärksamhet, distraherar och lockar till snabb belöning på bekostnad av långsiktigt tankearbete.

**Hjärnan gör sig **beroende av dopaminet som kommer av förväntan, spänning och belöning. Om det ges möjlighet att ständigt tillfredsställa behovet av ­dopamin med hjälp av bekräftelsen i sociala medier eller digitala spel, så kommer inte hjärnan att prioritera längre tankeprocesser, som endast kan erbjuda en förhoppning om dopamin vid en fram­tida förståelse.

Annons
X

Att lära är något helt annat än allmän registrering av sinnes­intryck. Du kan bara minnas vad du tänkt. Det krävs alltså tankar för att göra förändringar i långtidsminnet. Att tänka kräver oavbrutet fokus, möjlighet till reflektion, ifrågasättande, acceptans av nya insikter, förståelse och integre­ring med tidigare minnen. Hela processen gynnas av möjlig­heten att kommunicera och prak­tisera tillsammans med andra.

Klassrummets viktigaste funktion är att möjliggöra tankar och kommunikation. Diskussionen borde alltså handla om vad som utgör en tanke- och kommunikationsfrämjande miljö i skolan. Digitala resurser kan givet­vis stärka möjligheten att utveckla och kommunicera ­idéer, men om möjligheten att tänka för­hindras är det nödvändigt att välja en annan resurs – digital ­eller analog. Telefoner är inte det enda digitala verktyg som finns att tillgå. Ska vi ­anamma den digi­tala utveck­lingen så borde skolan stå för mer medvetet utvald teknologi än den som sam­tidigt mot­arbetar klassrummets syfte.

Skolan är en plats för ­lärande och förberedelse för framtidens samhälle. Där borde det finnas de mest innovativa digitala resur­serna som gynnar möjligheten att tänka fokuserat och kommunicera med andra som delar samma fokus. Mobiler är inte en sådan resurs. Att tillåta mobiler i klassrummet är inte bara att underutnyttja den digitala utveck­lingen – utan även att äventyra den kunskapsmässiga.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Anna Tebelius Bodin

  master of education, Harvard University, lärarfortbildare, författare

  Anna Tebelius Bodin Foto: Privat
  Annons
  Annons
  X
  Foto: Janerik Henriksson/TT Bild 1 av 2

  Anna Tebelius Bodin

  Foto: Privat Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X