Moberg Pharma: Replik från VD Peter Wolpert

Efter Börsplus analys i går med rubriken "Moberg Pharma: Vi ber att få slippa mer Lützendimma" har bolagets VD Peter Wolpert skrivit en underhållande och läsvärd replik som här publiceras.

VD Peter Wolpert.
VD Peter Wolpert. Foto: Moberg Pharma.

Till: Peter Benson, SvD Börsplus

Från: Peter Wolpert, VD Moberg Pharma

Hej Peter,

Sitter i Lützen och pustar ut över en ovanligt god bakelse som jag funderar på vad den skall heta. Dimman var precis på väg att lätta efter vår kvartalsrapport, men tilltog kraftigt genom din senaste analys på SvD Börsplus om Moberg Pharma.

Din text ger mig anledning till eftertanke, men jag ser också ett behov av att komplettera din 1600-talsbetraktelse med några saknade pusselbitar från vår samtid.

Moberg Pharma har de senaste åren genomgått stora förändringar. Genom sju transaktioner sedan 2015, såväl förvärv som avyttringar, kommer idag större delen av våra intäkter från varumärken som förvärvats och portföljens sammansättning har ändrats kraftigt nästan varje kvartal. Vi har därutöver ett kraftigt säsongsmönster för två av våra största produkter och i början av juli flyttades vårt lager vilket ledde till lageruppbyggnad på 5-10 MSEK i Q2 och motsvarande minskning av intäkter i Q3, vilket vi redovisade noga i såväl Q2 som Q3 rapporten eftersom det utgör en väsentlig del av våra intäkter som i Q3 landade på 108 MSEK.

Utöver vår kommersiella portfölj gör vi en storsatsning på utveckling av MOB-015, vårt nästa generations läkemedel för nagelsvamp och landade precis ett första licensavtal för Kanada, med 4.5 MSEK i upfrontbetalning av totalt upp till 130 MSEK plus höga tvåsiffriga royalties.

Att under denna period inte tydligt redogöra för jämförelsestörande poster vore som att trycka av en felriktad musköt från Gustav Adolfs tid!

Då försäljningen ut från butik växte med 10% under tredje kvartalet och 14,5% under niomånadersperioden finns det god grund för mig att med stolthet kunna säga att den goda försäljningsutvecklingen fortsatte under hösten. Speciellt i jämförelse med OTC marknaden totalt som i USA växer med ca 2%. Att vi dessutom genom renodlingen av portföljen ökat bruttomarginalen från 71% till 76% (rensat för milstolpar) och under de senaste åren mer än fördubblat vår EBITDA-marginal från 10% till 22% borde ge våra aktieägare viss anledning att njuta av den goda Gustav Adolfs-bakelsen.

Peter, din musköt var felriktad denna gång, men skall vässa pennan ännu noggrannare nästa gång. Ser fram emot goda diskussioner och nya drabbningar utan dimridåer från något håll.

Varma hälsningar,

Peter Wolpert
VD Moberg Pharma

VD Peter Wolpert.

Foto: Moberg Pharma. Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X