Annons

Peter Benson:Moberg Pharma kan bli en fin aktie

Härom veckan belyste vi de värden som finns i Moberg Pharmas forskningsdel. Ovanpå det finns vinsterna från OTC-produkterna, som bara de räcker för att motivera en börskurs långt över dagens. Dessa värden skyms av ett antal tillfälliga faktorer. Men vi tror att röken lär skingras och att Mobergs aktie kan gå från en ”fulpharma”-värdering till finpharma.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Foto: Moberg Pharma

Moberg Pharma är ett mångfacetterat bolag som inte är helt lätt att ta till sig. Härom veckan skrev vi en analys över Mobergs långt utvecklade forskningsdel.

Foto: Moberg Pharma Bild 1 av 2

Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD Börsplus tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering under de kommande tre räkenskapsåren. Observera att detta endast tar hänsyn till Moberg Pharmas nuvarande affärsrörelse och inte de värden som kan skapas i utvecklingsprojekten MOB-015 och BUPI. Värdet på projekten kan bli noll men det kan också bli 50–100 kronor per aktie utöver värdet på dagens affärsrörelse.

Bild 2 av 2
Annons
Annons
Annons