Aktieanalys

Peter Benson: Moberg Pharma in i portföljen

Vi gör ytterligare förändringar i portföljen och tar in Moberg Pharma. Det är ett lite rörigt investeringscase och vi tror att det är därför som aktien värderas lågt. Vår bedömning är att röken kommer skingras det närmaste året och att aktien då kan värderas upp markant.

Grafiken visar en tidslinje där man till vänster ser den historiska aktiekursen samt OMXSPI-index. Den högra halvan av tidslinjen visar vilka huvudsakliga milstolpar som bolaget står inför under de kommande åren. Tidsangivelserna är SvD Börsplus antaganden och kan alltså avvika från bolagets kommunicerade planer. Förhoppningsbolag måste som regel klara samtliga viktiga milstolpar för att kunna bli bra investeringar. Denna grafik behandlar inte Moberg Pharmas befintliga verksamhet som omsätter cirka 400 Mkr per år utan avser endast projektet MOB-015.
Grafiken visar en tidslinje där man till vänster ser den historiska aktiekursen samt OMXSPI-index. Den högra halvan av tidslinjen visar vilka huvudsakliga milstolpar som bolaget står inför under de kommande åren. Tidsangivelserna är SvD Börsplus antaganden och kan alltså avvika från bolagets kommunicerade planer. Förhoppningsbolag måste som regel klara samtliga viktiga milstolpar för att kunna bli bra investeringar. Denna grafik behandlar inte Moberg Pharmas befintliga verksamhet som omsätter cirka 400 Mkr per år utan avser endast projektet MOB-015. Foto: SvD Börsplus

Moberg Pharmas aktien är rätt mycket ute i kylan och ligger i ett slags ”död zon” där man har svårt att tilltala de flesta stora grupper av investerare.

Grafiken visar en tidslinje där man till vänster ser den historiska aktiekursen samt OMXSPI-index. Den högra halvan av tidslinjen visar vilka huvudsakliga milstolpar som bolaget står inför under de kommande åren. Tidsangivelserna är SvD Börsplus antaganden och kan alltså avvika från bolagets kommunicerade planer. Förhoppningsbolag måste som regel klara samtliga viktiga milstolpar för att kunna bli bra investeringar. Denna grafik behandlar inte Moberg Pharmas befintliga verksamhet som omsätter cirka 400 Mkr per år utan avser endast projektet MOB-015.

Foto: SvD Börsplus Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X