Ingvar Kamprad
Ingvar Kamprad Foto: Tomas Oneborg

Möbelkungen som blev profet i hembygden

Ingvar Kamprads Ikea manövrerade skickligt när världshandeln blev friare. Tillsammans med familjen Perssons H&M blev Ikea vinnare på globaliseringen. Att varor kunde köpas eller produceras i lågkostnadsländer och sedan säljas i stater med ett högre kostnadsläge, blev en vinstgenerator för internationella handelshus.

Publicerad

Skulle Ingvar Kamprad fötts 30 år tidigare hade hans historia nog sett annorlunda ut. Att komma till 1896 istället för 1926, Ingvar Kamprads verkliga födelseår, betyder mycket i en tid av snabba förändringar sedan 1950-talet. De möjligheter som öppnade sig för Ingvar Kamprad på 1950- och 1960-talen fanns inte tidigare. Depression, tullmurar och världskrig utgjorde hinder även för den skickligaste affärsman.

Betecknande är att i ett svenskt uppslagsverk från 1968 finns varken Kamprad eller Ikea med.