X
Annons
X

Möbelkonst mellan tradition och modernism

Carl Malmstens möblers kulturella överlevnadsförmåga bekräftar den betydelse som historia och tradition haft inom svensk modernism och modernitet. Den gustavianska inredningskonsten är ett genomgående tema i Malmstens möbler. Detta ideal betraktades som en inhemsk formvilja, en svensk stil, skriver arkitekturhistorikern Victor Edman i boken "Sjuttonhundratalet som svenskt ideal" (2008). Malmstens framgångar på Parisutställningen 1925 och på världsutställningarna under 1930-talet har till exempel Anna Greta Wahlberg och Lena Blomquist redogjort för.

Det som under mellankrigstiden var epicentrum för främjandet av modern svensk konstindustri i USA var Metropolitan Museum i New York. Där initierades 1927 utställningen "Swedish contemporary decorative arts" som ansågs vara den ditintills mest betydande utställningen av svensk design, gestaltad av Carl Bergsten. Bland praktmöblerna var det främst Carl Hörviks intarsiaarbeten som bländade recensenterna.

Rådshallen, Stockholms stadshus 1917-21

Foto: STAFFAN LÖWSTEDT Bild 1 av 12

Stol Bonde 1947 Högsta Domstolen

Foto: STAFFAN LÖWSTEDT Bild 2 av 12

Skåp Undret 1944, stol Marieberg, skåp Mittensrike 1950

Foto: STAFFAN LÖWSTEDT Bild 3 av 12

Gustaviansk stil 1947 Högstadomstolen

Foto: STAFFAN LÖWSTEDT Bild 4 av 12

Skåp Undret 1944

Foto: STAFFAN LÖWSTEDT Bild 5 av 12

Lilla Åland

Foto: STAFFAN LÖWSTEDT Bild 6 av 12

Karmstol 1926, Svenska Handelsbanken

Foto: STAFFAN LÖWSTEDT Bild 7 av 12

Carl Malmsten utställing på Waldemarsudde i Stockholm

Foto: STAFFAN LÖWSTEDT Bild 8 av 12

Bord och stolar, första radens vänstra foajéStockholms Konserthus

Foto: STAFFAN LÖWSTEDT Bild 9 av 12

Stol Advokaten 1936

Foto: STAFFAN LÖWSTEDT Bild 10 av 12

Skåp Undret 1944 personen inskuten är Carl Malmsten själv

Foto: STAFFAN LÖWSTEDT Bild 11 av 12

Skåp Italia ritat 1939 Gesällprov utfört 1953

Foto: STAFFAN LÖWSTEDT Bild 12 av 12
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X