Mobbade barn har färre nätkompisar

Mobbade barn har det ofta tufft med vänner – både i det verkliga som i det digitala livet. För samtidigt som barns användning av sociala medier ökat kommunicerar mobbade mindre digitalt med andra.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

Forskare från Sverige, Island och Finland har undersökt hur användandet av sms, telefoni och internet ökat bland barn i åldrarna 11, 13 och 15 år under tidsperioden 2001−2010 i de nordiska länderna. Drygt 80 procent av runt tillfrågade 66 000 barn svarade att de använde den digitala kommunikationen tillsammans med vänner mer än tre dagar per vecka under 2010. Jämfört med år 2001 så handlar det om en ökning på 11 procentenheter.

Men ökningen omfattade bara barn som uppgett att de har kompisar. Bland de tillfrågade som endast hade få eller inga nära vänner – och dessutom uppgett att de var mobbade – syntes ingen ökning alls.

Annons
Annons
Annons