Annons

Christina Carlsson Wetterberg:”Mjuka” frågor succé för det nybildade NF

Anna Bugge Wicksell (1862–1928) var en norsk-svensk delegat i Nationernas förbund – föregångaren till dagens FN.
Anna Bugge Wicksell (1862–1928) var en norsk-svensk delegat i Nationernas förbund – föregångaren till dagens FN.

Nationernas förbund, föregångaren till FN, lyckades inte med sitt viktigaste mål – att bevara freden. Men förbundets femte kommitté, med norsk-svenska Anna Bugge Wicksell som delegat, uppnådde påtagliga resultat i de sociala och humanitära frågorna.

Under strecket
Publicerad

För exakt 100 år sedan, den 5 mars 1920, fattade riksdagen beslut om att Sverige skulle ansluta sig till det nybildade Nationernas förbund, en mellanstatlig världsomspännande organisation med syfte att skapa en varaktig och stabil fred. I december 1920 sammanträdde dess generalförsamling för första gången. 

Det var i fredsförhandlingarna i Versailles efter första världskriget som planerna tog form. Initiativtagare var den amerikanska presidenten Woodrow Wilson som i de 14 punkter han presenterade i förhandlingarna även inkluderade bildandet av ett folkrättsligt förbund. Tanken var inte ny, den hade funnits med allt sedan fredsrörelsens framväxt i slutet av 1800-talet. 

Annons
Annons
Annons