Annons

Mjölkkrig i fjällen

Under strecket
Publicerad

I början av förra seklet avlöste mjölkkrigen varandra. Mjölkfusket var utbrett och korna bärare av tuberkelbaciller. Lösningen blev en mix av kontrollmjölk med höga krav på hygien och frivillig upphettning av mjölken tills pastöriseringstvång infördes 1939.

Dagens krig utlöstes av mjölkbonden Jörgen Andersson som i april satte upp en mjölkautomat med opastöriserad fjällmjölk i centrala Åre. Den stängdes snabbt av kommunen eftersom oupphettad mjölk och grädde bara får säljas på bondgården och då i små mängder

LÄS MER:
Mjölk möjlig orsak till prostatacancer

Annons

– Automaten är ett tekniskt språng för oss fjällnära bönder. Vi ser det som ett sätt att nå våra lokala kunder som slipper åka till gården för att handla. En expert från Statens veterinärmedicinska anstalt har hjälpt oss förstå hur man tar prover för att minska riskerna med bakterien ehec. Men myndigheterna säger nej trots att det finns liknande automater ute i Europa, säger Jörgen Andersson.

Åre bondgård riskerar nu böter för brott mot livsmedelslagen. Men bönderna ger sig inte utan sätter upp mjölkautomaten i sommar igen.

–Vi är inställda på att förtjäna kundernas förtroende. Om vi inte lyckas med det så försvinner det fjällnära jordbruket. Mjölkautomaten är både ett sätt att hjälpa alla bönder i trakten att få sin mjölk såld och bevara bygden.

Representanter från Livsmedelsverket besökte nyligen Åre, dels för att stötta kommunen som har tillsynsansvar, dels för att informera bönderna om riskerna. Pastöriseringen tar kål på bakterier som campylobakter, ehec och listeria. Ehec, som kom in i Sverige på 1990-talet, anses vara särskilt farlig eftersom den kan orsaka njurskador hos barn och i värsta fall dödsfall.

–Ehec och campylobakter har orsakat sjukdomsutbrott under de senaste åren när skolklasser och andra grupper bjudits på opastöriserad mjölk, säger Mats Lindblad, mikrobiolog vid Livsmedelsverket.

SvD avslöjade för en tid sedan att många skolbarn insjuknar i magsjuka orsakad av importerad, campylobaktersmittad kyckling. Som lekman kan det vara svårt att förstå att man får servera smittbärande kyckling i skolan men inte köpa obehandlad mjölk. Är mjölken särskilt känslig?

–Både kyckling och köttfärs ska tillagas på ett sätt som gör att bakterierna dör. I opastöriserad mjölk finns de kvar och om fler väljer att dricka den så riskerar fler att bli sjuka. Ost som görs av opastöriserad mjölk är inte lika farlig eftersom bakteriehalten minskar under lagringen.

Varje medlemsstat inom EU får upprätta egna regler om försäljning av obehandlad mjölk så länge kraven i EUs lagstiftning om säkra livsmedel uppfylls. I Skottland råder förbud, men i flera länder säljs mjölken i automater märkta med maningen att den ska kokas innan den dricks.

Tyskar kan även köpa mjölken i butik märkt med rådet att den ska kokas innan den ges till barn, gravida, åldringar eller människor med nedsatt immunförsvar. Bakom leveransen står ett 80-tal bönder som förbundit sig att låta korna undersökas av veterinär en gång i månaden, bakterietesta mjölken och skicka personalen på regelbundna läkarkontroller.

–Även om man är duktig och gör sitt bästa för att hålla god hygien så finns alltid risken att mjölken kan bära på smitta. Vi vill öka kunskapen om att mjölk ska pastöriseras och visa att det finns god grund för det, säger Mats Lindblad.

I striden hörs även Urban Laurin, konsult som på uppdrag av projektet Smaka på Åre, skrivit rapporten Obehandlad mjölk; fördelar möjligheter och en internationell jämförelse.

Han hänvisar till Österrike där opastöriserad hömjölk från gräsbetande kor som äter hö under vintern är en hajpad lyxprodukt som lyfts fram som en viktig del av kulturarvet.

–På förpackningen står det att mjölken måste kokas, men det är upp till konsumenten. Även i Finland säljs obehandlad mjölk i butik. Men i Sverige fokuserar man enbart på bakterier och risker, säger han.

Förespråkarna för opastöriserad mjölk menar dock att den är nyttigare. En fransk studie antyder att barn som vuxit upp på bondgårdar och druckit opastöriserad mjölk i mindre utsträckning drabbas av astma och allergi.

Maja Nordström på branschorganisationen Svensk Mjölk slår fast att de delar uppfattningen att mjölken ska vara så naturlig och opåverkad som möjligt. Och att det är behjärtansvärt att Årebönderna värnar om en traditionell hantering av livsmedel.

–Men så länge man då och då hittar sjukdomsframkallande bakterier i mjölken väger säkerheten tyngre. Fast om man hittar nya sätt att eliminera den risken så är det okej med opastöriserad mjölk, säger hon.

Mjölkkriget lär fortsätta, nu med hjälp av ammunition från en liknande strid i USA där intaget av obehandlad mjölk är en växande trend. Trots förbud uppges runt 10 miljoner amerikaner dricka opastöriserad mjölk och det har vuxit upp en svart marknad för detta. Huruvida Sverige kommer att gå på övriga EU-länders linje och låta konsumenterna själva få välja återstår att se.

LÄS MER:
Svensk Mjölk varnar för överkonsumtion efter cancerlarm
LÄS MER:
”Kalcium har den näst högsta riskmarkören”

Anna-Britta Ståhl

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons