Annons

Missuppfattningen i arbetsmarknadspolitiken

Antalet arbetstillfällen är inte någon given konstant i en marknadsekonomi. Att aktiveringsprogram för arbetslösa inte får ”tränga undan riktiga jobb” har betonats på senare tid. Men fokus på det är en beklaglig missuppfattning, skriver professor Lars Ljungqvist, professor på Handelshögskolan.

Under strecket
Publicerad

En central uppfattning i arbetsmarknadspolitiken är att aktiveringsprogram för arbetslösa inte får vara ordinarie arbetsuppgifter då det skulle ”tränga undan riktiga jobb”. Detta betonades nyligen av analyschef Clas Olsson på Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsminister Hillevi Engström i SVT Rapport respektive Aktuellt (2011-02-14). Det är beklagligt eftersom allt pekar på att de arbetslösas välmående såväl som deras förutsättningar för att finna reguljär sysselsättning ökar ju mer aktiveringsprogram liknar reguljära arbeten.

Enligt nationalekonomisk teori (allmän jämviktsanalys) finns emellertid inga undanträngningseffekter, åtminstone inte på längre sikt, vilket även uppmärksammas i huvudbetänkandet till Långtidsutredningen 2011. Antalet arbetstillfällen är inte någon given konstant i en marknadsekonomi. Lika lite som ett ökat kvinnligt förvärvsarbetande har trängt ut männen från förvärvslivet så kommer ökade arbetsinsatser av individer från utanförskapet att tränga ut andra arbetstagare från förvärvslivet.

Annons
Annons
Annons