X
Annons
X

Misstänkta pirater till Kenya

De sju pirater som greps i Adenviken i tisdags morse av besättningen på den svenska korvetten Malmö ska föras till Kenya för rättslig prövning.

”Det är bevismaterialet från HMS Malmö som är avgörande i bedömningen att de ska överlämnas till Kenya. Det rör sig om bild- och videoupptagningar, vittnesuppgifter från det attackerade fartygets och korvettens besättningar, de misstänktas agerande i samband med omhändertagandet och de föremål som återfanns på skiffen (piraternas båt) i samband med bordningen som gjort att EUNAVFOR:s högkvarter (den EU-ledda marina styrkan) anser att bevisningen är tillräckligt stark för att man ska kunna lagföra dem i Kenya för sjöröveri”, säger den svenska förbandets jurist Johan Henningsson på försvarsmakten hemsida.

”Svensk personal kommer att medfölja till Kenya, där den faktiska överlämningen sker. Vissa besättningsmedlemmar på HMS Malmö kommer även att kallas till rättegången för att höras som vittnen”, säger Johan Henningsson.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X