Annons
X
Annons
X

Misstänkt samband mellan influensavaccin och sömnsjuka

Läkemedelsverket ska utreda om det finns ett samband mellan svininfluensavaccinet Pandemrix och narkolepsi. Detta efter att en läkare i södra Sverige slagit larm om sex fall där barn mellan 12 och 16 år drabbats av sömnsjukan några månader efter att de vaccinerats.

Läkaren i södra Sverige är enligt Läkemedelsverket specialist på narkolepsi. Därför tar myndigheten de rapporter som nu kommit in på stort allvar och en expertgrupp ska granska om sömnsjukan kan vara en bieffekt av svininfluensavaccinet.

Det är sex barn mellan 12 och 16 år som efter noggrann läkarutredning diagnostiserats med sjukdomen. Samtliga hade en eller två månader tidigare fått just Pandemrix och det gör att Läkemedelsverket inte kan utesluta ett samband.

– Det är vad vi kallar en signal som vi måste utreda så långt det går. Men vi vet fortfarande inte om det finns ett samband eller inte, säger Lennart Forslund, läkare och gruppchef för medicinsk information på Läkemedelsverket, till SvD.se.

Annons
X

Samtliga barn bor i södra Sverige och har alltså fått diagnosen av samma läkare. Men Läkemedelsverket har också fått rapporter från privatpersoner som berättat om liknande symtom. Dessutom finns det misstänkta fall som just nu utreds av läkare.

– Att det är samma läkare som rapporterat in samtliga fall behöver inte vara så märkligt. Han är specialintresserad av den här sjukdomstypen och får därför remisser från andra sjukhus runt omkring, säger Lennart Forslund.

Enligt Neurologiska riksförbundet har idag runt 500 personer i Sverige fått diagnosen narkolepsi. Antalet drabbade beräknas dock vara runt 4 000. Läkaren som nu rapporterat in de sex fallen brukar enligt Läkemedelsverket upptäcka ett fall med något års mellanrum.

– Men under några månader eller ett halvår såg han sex fall och tyckte det var en anmärkningsvärd ökning, och det får man hålla med om.

– Vi ska nu skaffa oss ytterligare kunskap om hur det ser ut i hela landet och få ett grepp om hur många fall det finns, var de finns och om de alla är vaccinerade. Vi ska titta på hur många som brukar insjukna och om det är fler i år, säger Lennart Forslund.

Läkemedelsverket utredning väntas ta några månader. Myndigheten uppmanar nu sjukvården att vara särskilt uppmärksamma på att narkolepsi kan vara en bieffekt av Pandemrix och rapportera in misstänkta fall.

Utöver de svenska fallen finns bara ett enda fall inrapporterat i EU, i Tyskland. Fallet är inrapporterat i den europeiska biverkningssystemet EudraVigilance.

– Men att en eller annan drabbas av sjukdomen hade ju skett oavsett vaccineringen. Så det fallet säger inte så mycket, säger Lennart Forslund.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X