Misstänkt Arvikamördare frigavs trots läkarvarning

Den 23-årige man som erkänt att han knivskar en femårig flicka i Arvika till döds förra veckan var bara för ett halvår sedan tvångsintagen för psykiatrisk vård. Trots rekommendationer om fortsatt tvångsvård frigavs mannen. Fallet är nu anmält till socialstyrelsen för prövning enligt lex Maria.

Under strecket
Publicerad
Annons

– Internutredning pågår, rutinerna på avdelningen ska granskas och fallet är anmält för prövning enligt Lex Maria, bekräftar Marie Engdahl, chef för slutenvården i Karlstad.
Underlaget för socialstyrelsens granskning ska vara klart på måndag nästa vecka. I avvaktan på denna vill Marie Engdahl inte kommentera fallet.

Beslutet om tvångsomhändertagande togs av länsrätten i Värmland i december förra året. Skälet var att mannens psykiska hälsa sedan fyra-fem år tillbaka successivt försämrats.
Bland annat hade han vid upprepade tillfällen ansett sig vara styrd av röster.
Enligt chefsöverläkaren på Centralsjukhuset i Karlstad, Carl Berger, hade han vid fyra tillfällen utsatt inte bara sig själv utan också medpatienter och personal för allvarlig fara.
Symptomen ansågs tyda på allvarligt psykisk sjukdom och vårdbehovet bedömdes vara så stort att mannen måste bevakas av
securitasvakter dygnet runt.

Annons
Annons
Annons