Annons
X
Annons
X

Missnöjet växer på Robur – och nya neddragningar väntar

Missnöjet växer bland förvaltarna på Sveriges största fondbolag, Swedbank Robur. De senaste fyra åren har en tredjedel av aktieförvaltarna slutat eller sagts upp. Nu väntar nya neddragningar.

KLICKA PÅ PILEN TILL HÖGER FÖR FLER GRAFIKER

Swedbank Robur är Sveriges största fondbolag med drygt tre miljoner sparare och cirka 800 miljarder kronor i förvaltat kapital. Bolaget säger sig vilja erbjuda aktiv fondförvaltning med hög kvalitet och kärnan i verksamheten är de dryga 40 aktiefonderna.

Men Roburs aktieförvaltning har fått utstå hård kritik, inte minst från Aktiespararna som nyligen lämnade in en grupptalan till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) mot Swedbank. Bakgrunden är att Roburs förvaltning, enligt Aktiespararna, inte har varit tillräckligt aktiv för att kunna ge spararna ett mervärde.

Även från bankens egen ledning har kvaliteten på fondförvaltningen kritiserats. Swedbanks ordförande Anders Sundström sade nyligen i en intervju med SvD Näringsliv att Robur inte varit ”tillräckligt bra på att leverera avkastning på vår aktiva förvaltning och där måste vi bli betydligt bättre”.

Annons
X

Roburs förmåga att höja kvaliteten på förvaltningen kan dock ha minskat drastiskt de senaste åren i takt med hårda sparkrav. Sedan 2010 har 13 aktieförvaltare lämnat Robur och enligt interna uppgifter finns nu endast cirka 20 aktieförvaltare kvar.

Enligt uppgift till SvD Näringsliv har Robur nu ålagts att sänka sina kostnader med ytterligare 20 procent, vilket kan leda till att fler aktieförvaltare måste lämna bolaget.

Ett exempel på hur tidigare besparingar har slagit är förvaltningen av Roburs småbolagsfonder. I januari 2012 lämnade två förvaltare Roburs framgångsrika Småbolagsfond Europa.

Duon gjorde en stor mängd besök hos bolag över hela Europa och under de senaste åren har spararna betalat cirka 60 miljoner kronor per år i fondavgifter.

Fonden togs i stället över av två andra befintliga Roburförvaltare, som samtidigt har ansvaret för fyra andra aktiefonder: Småbolag Norden, Småbolag Sverige, Nordenfonden samt och Ny teknik.

Småbolagsfond Europa var en av mycket få aktiefonder hos Robur som nått målet om en avkastning som överstiger jämförelseindex.

Nu väntar alltså ytterligare besparingar och när ordföranden Anders Sundström talar om att kvaliteten i förvaltningen ska förbättras ställer sig många på Robur frågande till hur det ska gå till.

– Det är kraftiga neddragningar som väntar på Swedbank generellt och med den syn banken har på kapitalförvaltning så blir det tufft. Man kör hårt med organisationen på Robur när det gäller resurser, säger en person med insyn i processen till SvD Näringsliv.

Swedbank vill inte ge några kommentarer kring hur de kommande neddragningarna slår mot just Robur. Banken har som mål att till 2016 sänka de totala kostnaderna ned mot 16 miljarder kronor, att jämföra med 2013 då de totala kostnaderna var 16,6 miljarder. Mellan 600 och 800 medarbetare väntas lämna banken fram tills dess.

”Swedbank Robur är naturligtvis en del i den processen, men hur detta kommer påverka specifika enheter inom Swedbank-koncernen är inget vi kommunicerar”, säger Roburs informationschef Pär Bäckman via mejl.

När SvD Näringsliv frågar hur Swedbank ser på risken för att det krympande antalet aktieförvaltare på Robur, såsom i exemplet med småbolagsfonderna, påverkar kvaliteten på förvaltningen, svarar Pär Bäckman kortfattat att ”Vi delar inte den uppfattningen”.

Aktiv förvaltning är en personalintensiv verksamhet. Roburs förvaltare ska täcka alla stora internationella aktiemarknader som USA, Japan, Ryssland, Östeuropa, Kina och övriga Asien plus de svenska och nordiska börserna samt småbolag i Norden och Europa.

Antalet anställda inom Swedbank Robur var vid årsskiftet 225 personer, varav 26 arbetar med förvaltning för de cirka 40 aktiefonderna.

Som jämförelse kan nämnas att det lilla Uppsalabaserade fondbolaget Didner & Gerge har åtta förvaltare, utöver de två grundarna Henrik Didner och Adam Gerge, som sköter fyra aktiefonder.

Det är svårt att få någon i förvaltarbranschen att uttala sig officiellt om Robur, vilket kan bero på bolagets dominerande ställning. Men en gemensam bild är att framgångsrik aktieförvaltning kräver resurser.

– Det är graden av specialisering som avgör hur skicklig man är som förvaltare och har man en ett antal hundratals miljarder att förvalta och de dessutom är spridda på väldigt många länder så behöver man mer människor, säger en mycket erfaren aktieförvaltare.

Annons
Annons
Annons
X
Bild 1 av 3
Bild 2 av 3
Bild 3 av 3
Annons
X
Annons
X